O mreži

Švedska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Švedska je osobu koja je zaposlena u Odjelu za postupovno pravo i sudska pitanja pri Ministarstvu pravosuđa imenovala kao kontaktnu točku za Europsku pravosudnu mrežu u građanskim i trgovačkim stvarima, a osobu koja je zaposlena u Odjelu za kaznenu politiku pri Ministarstvu pravosuđa kao kontaktnu točku za portal e-pravosuđe.

Švedske članove mreže čine Švedska nacionalna sudska uprava, Švedska odvjetnička komora, švedska služba za izvršenje, švedski zavod za socijalno osiguranje, tijelo za obiteljsko pravo i roditeljsku podršku te švedsko tijelo za naknadu štete i potporu žrtvama kaznenih djela, kao i dva središnja tijela (Odjel za kaznene predmete i međunarodnu pravosudnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa i Odjel za konzularne poslove i građansko pravo pri Ministarstvu vanjskih poslova).

Posljednji put ažurirano: 12/12/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.