O mreži

Informacije na nacionalnoj razini o kontaktnim točkama i djelovanju EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Što je EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima)?

Zbog velikog broja nacionalnih pravnih sustava u Europskoj uniji i njihovih različitosti te zbog novog zakonodavstva Unije postalo je potrebno pružati potporu i informacije tijelima nadležnima za prekogranične predmete putem posebne mreže. Tim su predmetima obuhvaćeni poslovni, potrošački ili radni sporovi te predmeti razvoda braka, skrbništva nad djecom i nasljeđivanja. U okviru mreže, uspostavljene radi olakšavanja pravosudne i pravne suradnje država članica, povezuju se nacionalna tijela nadležna za pružanje potpore lokalnim sudovima. EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima) uspostavljena je: Odlukom Vijeća 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. i započela je s radom 1. prosinca 2002. Njezina pravna osnova izmijenjena je jedanput 2009.(pročišćeni tekst dostupan je ovdje). U radu EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima) udjeluju sve države članice osim Danske.

Pogledajte infografiku EJN-a!

Ciljevi EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima)

EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima) od svojeg je osnivanja važan alat za pružanje potpore provedbi instrumenata EU-a u području građanskog pravosuđa u svakodnevnoj pravnoj praksi. EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima) olakšava i podupire uspostavu odnosa među nacionalnim pravosudnim tijelima putem kontaktnih točaka u svim državama članicama čime se olakšava i rješavanje prekograničnih predmeta. Suradnja nadležnih tijela uspostavljena je radi pružanja pomoći osobama uključenima u prekogranične građanske i trgovačke sporove.

Tko su članovi EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima)?

Više od 500 članova mreže razvrstanih u pet kategorija koje se navode u nastavku teksta. Svaka država članica ima barem jednu kontaktnu točku.

Mreža se sastoji od:

  • kontaktnih točaka koje su odredile države članice;
  • tijela i središnjih tijela definiranih u pravu Unije, međunarodnih instrumenata u kojima sudjeluju države članice ili nacionalnog prava povezanog s pravosudnom suradnjom u građanskim i trgovačkim pravima;
  • sudaca za vezu odgovornih za suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima;
  • drugih pravosudnih ili upravnih tijela nadležnih za pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima čije sudjelovanje države članice smatraju prikladnim;
  • strukovnih udruženja koja predstavljaju pravne stručnjake koji su izravno uključeni u primjenu prava Unije i međunarodnih instrumenata u građanskim i trgovačkim stvarima na nacionalnoj razini u državama članicama.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Posljednji put ažurirano: 30/05/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.