A hálózatról

Bulgária
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Nemzeti Igazságügyi Hálózat

A Bolgár Köztársaságban a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Nemzeti Igazságügyi Hálózat (a továbbiakban: Nemzeti Hálózat) jogi keretét a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (Vissh sadeben savet) 2018. március 13-i határozatával elfogadott működési szabályzat (Pravila za deynostta) határozza meg, amely felváltotta a 2014. december 11-i határozattal elfogadott és a 2015. március 19-i határozattal módosított szabályzatot.

A Nemzeti Hálózat célja az igazságügyi hatóságok számára szükséges segítségnyújtás a jogsegély iránti kérelmek hatékony elkészítésében, továbbításában és teljesítésében, valamint a bolgár bíróságok által folytatott nemzetközi jogi együttműködésről szóló statisztikák gyűjtése és tárolása, valamint együttműködés az Európai Igazságügyi Hálózat és más hasonló intézmények kapcsolattartóival.

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács bírói kollégiuma (Sadiyska kolegiya) felelős a Nemzeti Hálózat működéséért, a nemzeti és nemzetközi projektekben való részvételéért, valamint a nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatban feladatokat ellátó valamennyi nemzeti vagy nemzetközi intézménnyel és szervezettel folytatott együttmûködéséért. A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács nemzetközi kapcsolatokért és protokollért felelős igazgatósága (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) segíti és koordinálja a Hálózat tagjai, a nemzeti kapcsolattartók és a bírói kollégium közötti információcserét. A Nemzeti Hálózat módszertani útmutatóit és működésének koordinálását a bírói kollégium biztosítja az értékelési és pályázatelbírálási bizottságon (Komisiya po atestiraneto i konkursite) keresztül.

Kiegészítés

A Nemzeti Hálózat tagjának olyan kerületi, tartományi vagy fellebbviteli bíró jelentkezhet, aki megfelel a szakmai alkalmasság, erkölcsi integritás, idegennyelvtudás stb. tekintetében meghatározott feltételeknek. Pályázati eljárás után a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács bírói kollégiuma határozatában öt évre nevezi ki a Nemzeti Hálózat bíráit. A Nemzeti Hálózat az egyes fellebbviteli kerületek legfeljebb hét bírájából és a szófiai fellebbviteli kerület legfeljebb 15 bírájából áll. A kifejezetten meghatározott esetekben a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács bírói kollégiuma – az értékelési és pályázatelbírálási bizottság javaslatára – indokolással ellátott határozatával megszünteti a Hálózatban betöltött tagságot.

Kapcsolattartó pontok

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács bírói kollégiuma – az értékelési és pályázatelbírálási bizottság javaslata alapján – kapcsolattartókat jelöl ki a Hálózat tagjai közül az alábbiak szerint: egy kapcsolattartó pontot a polgári ügyek és egy kapcsolattartó pontot a kereskedelmi ügyek tekintetében öt évre.

Feladatok

– A Nemzeti Hálózat tagjai segítséget nyújtanak a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat vagy más jogi együttműködési hálózat nemzeti kapcsolattartó pontjainak és a nemzeti bíráknak a nemzetközi jogi együttműködés terén.

– E segítségnyújtás részeként a Nemzeti Hálózat tagjai kötelesek tájékoztatni, tanácsot adni, – szükség esetén – koordinációs és más tevékenységeket végezni a nemzetközi jogi együttműködés megkönnyítése érdekében az illetékes bolgár igazságügyi hatóságok joghatóságával összhangban. A Nemzeti Hálózat tagjai a nemzetközi és az európai jogszabályokkal összhangban kötelesek segítséget nyújtani, ha azt a nemzeti bíró, ügyész, nyomozási bíró vagy a hatáskörrel rendelkező központi nemzeti hatóság képviselője kéri.

– A Nemzeti Hálózat tagjai elősegítik a nemzetközi jogi együttműködés területén a képzés megszervezését abban a kerületben, amelynek területén ellátják a feladataikat.

– A Nemzeti Hálózat tagjai elősegítik a nemzetközi jogi együttműködést a bírák számára abban a fellebbviteli kerületben, amelyért felelősek.

– A Nemzeti Hálózat tagjai tanulmányokat készítenek az európai és a nemzeti ítélkezési gyakorlatról, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott együttműködés változásairól, továbbá népszerűsítik és terjesztik ezeket a tanulmányokat.

– A Nemzeti Hálózat tagjai negyedévente összeállítják az érintett fellebbviteli kerület beszámolóit a közösségi és a nemzetközi jog, valamint a nemzetközi jogi együttműködés alkalmazásával kapcsolatban, és megküldik ezeket a beszámolókat a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács által fenntartott naprakész és frissülő adatbázisnak, továbbá megküldik a nemzeti kapcsolattartó pontoknak az uniós jog alkalmazásával kapcsolatban a fellebbviteli kerület bíróságai által polgári és kereskedelmi ügyekben alkalmazott bírósági okiratok elektronikus változatát az előírt adatbázis fenntartása érdekében.

– Emellett ellátnak további, a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács bírói kollégiuma által meghatározott feladatokat, ha szükség van tájékoztatásra, vizsgálat lefolytatására, képzésre vagy más, a nemzetközi jogi együttműködéssel kapcsolatos tevékenység elvégzésére.

– A Nemzeti Hálózat tagjai naprakész adatbázist vezetnek az elérhetőségekről (e-mail-címek, egyéb levelezési címek, telefonszámok), valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának és a Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatáról, amelyet közzétesznek a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács honlapján a „Polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes igazságügyi hálózat” szakaszban.

– A Nemzeti Hálózat egyes tagjai az adott fellebbviteli kerületben látják el feladataikat.

– A Nemzeti Hálózat tagjai évente, februárban ülést tartanak, amelyen elfogadják a Hálózat előző naptári évre vonatkozó beszámolóját; a beszámolót a nemzeti kapcsolattartó pont állítja össze a tagok által január 15-ig benyújtott éves beszámolók alapján.

– A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjainak időszakos ülését követően a résztvevők jelentést nyújtanak be a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács bírói kollégiumához, amelyet közzétesznek a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács honlapján, a „Nemzetközi együttműködés, Polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat” szakaszban a tevékenységük nyilvánosságának biztosítása érdekében.

Utolsó frissítés: 10/07/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.