Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

A hálózatról

Anglia és Wales
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

Kapcsolattartó pontok

Az Egyesült Királyság négy jogi joghatósága mindegyikéhez tartozik egy kapcsolattartó pont. Mivel minden joghatóság különálló, nincs átfedés ezen kapcsolattartó pontok munkájában, akik kizárólag a joghatóságuk alá tartozó hálózatért felelősek. Az Európai Igazságügyi Hálózaton (EIH) keresztül érkezett megkereséseket a joghatósági szempontból érintett kapcsolattartó ponthoz kell irányítani.

Anglia és Wales kapcsolattartója Londonban az igazságügyi minisztériumban dolgozik. Egy fő segíti a munkáját, és számos más kollégát fel tud hívni a hálózati tevékenysége során. A hálózattal kapcsolatos munka összekapcsolódik más feladatokkal.

Az EIH működése Angliában és Walesben

Angliában és Walesben nincsen hivatalos nemzeti hálózat. Az igazságügyi minisztériumon belül ugyanakkor az egyes politikák területeinek szakértőiből felépült egy hálózat, és a kapcsolattartó pont ide fordulhat a felmerült kérdések megválaszolása érdekében.

Kapcsolatok épültek ki más érintett minisztériumokban is, amelyekhez a kapcsolattartó pont tanácsért vagy az adott minisztérium hatáskörébe tartozó kérdéssel fordulhat. A kapcsolattartó pont szorosan együttműködik azon más személyekkel is, akik Anglia és Wales hálózatának tágabb körébe tartozó tagjai, közöttük számos olyan bíróval, akik különös szakértelemmel rendelkeznek a jog bizonyos területein, vagy a nemzetközi kapcsolattartásért felelősek - különösen a nemzetközi családjoggal összefüggő igazságszolgáltatásért, valamint a bizonyításfelvételről és az iratkézbesítésről szóló rendeletekért felelős vezető bíró.

A hálózat és a minisztériumok közötti informális hálózat tágabb körébe tartozó valamennyi taggal e-mailben lehet kapcsolatba lépni. Az igazságügyi minisztérium és Őfelsége bírósági és törvényszéki szolgálatának (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) tagjai hozzáférnek az intranethez, amely a hálózati információk terjesztésére használható, és a bírákkal e-mailben is kapcsolatba lehet lépni. A hálózattal kapcsolatos információkat az angliai és walesi bírósági intraneten is közzétették.

A kapcsolattartó pont gondoskodik arról, hogy az érintett szakpolitikai, igazgatási vagy igazságügyi szakértőkkel konzultáljon a hálózat vonatkozó ülései előtt, valamint hogy az ülésről készített feljegyzéseket és a releváns cselekvési javaslatokat adott esetben közzétegye.

A kapcsolattartó pont részt vesz a nemzetközi családjogi bizottságban, amely magas rangú családjogi bírákból, ügyvédekből, tudományos dolgozókból és az érintett angliai és walesi központi hatóságok képviselőiből áll. Negyedévente ülésezik, és többek között információkat oszt meg a legújabb uniós jogszabályokról és a hálózat tevékenységéről. A kapcsolattartó pont részt vett a lordkancellár nemzetközi magánjogi tanácsadó bizottságának néhány ülésén is. Ez a bizottság magas rangú bírákból és tudományos dolgozókból áll, és tanácsot ad az igazságügyi minisztérium részére a polgári igazságügyi együttműködésre vonatkozó uniós javaslatokkal kapcsolatban.

A kapcsolattartó pont rendszeresen kapcsolatot tart mind az ügyvédi kamarával (Bar Council) és Anglia és Wales jogászegyletével (Law Society of England and Wales), amelyek az ügyvédeket képviselő testületek, mind az Európai Fogyasztói Központok Hálózata egyesült királyságbeli képviselőjével, aki az egész Egyesült Királyságért felelős. Korábban az Egyesült Királyság SOLVIT-kapcsolattartóival is tartott találkozókat.

Tájékoztatás

Az EIH-nak nincsen önálló nemzeti honlapja Angliában és Walesben. Az információkat más létező weboldalakon keresztül nyújtják, ideértve, ahogyan azt már fentebb említettük, a bírósági intranetet. A kapcsolattartó pont másokkal együttműködve nyújt különböző információkat, többek között Őfelsége bírósági szolgálatának honlapján útmutatást adva az állampolgároknak a határokon átnyúló keresetek benyújtásához vagy azok megválaszolásához – különös tekintettel az európai végrehajtható okiratról, az európai fizetési meghagyásos eljárásról és a kis értékű követelések európai eljárásáról szóló rendeletekre. Együttműködött az egyesült királyságbeli ECC-Net-tel is, amely útmutatót készített a kis értékű követelések európai eljárásáról szóló rendelethez. A megfelelő üléseken és konferenciákon, valamint a vonatkozó kiadványokban van lehetőség felhívni a figyelmet az EIH-ra és az e-justice portál oldalaira.

Utolsó frissítés: 02/02/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.