Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

A hálózatról

Franciaország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

Franciaországban a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat bírákból, ügyvédekből (avocats), közjegyzőkből és bírósági végrehajtókból (commissaires de justice) áll. A hálózat azonban minden olyan jogi szakma számára nyitott, amely érdeklődik iránta, különösen ha azok a polgári és kereskedelmi ügyekkel kapcsolatban részt vesznek az uniós jog végrehajtásában (bírósági tisztviselők (greffiers), a bírósági hivatalok vezetői (directeurs des services des greffes), a kereskedelmi bíróságok bírái és tisztviselői).

A hálózat kialakítása óta a francia kapcsolattartó mindig az Igazságügyi Minisztérium polgári ügyekkel foglalkozó igazgatóságán dolgozó bíró volt (Direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la justice). Ez a bíró pontosabban a kölcsönös segítségnyújtással, a nemzetközi magánjoggal és az uniós joggal foglalkozó osztályon (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE) dolgozik, amelyet a polgári és kereskedelmi ügyekkel kapcsolatban több nemzetközi együttműködési megállapodás tekintetében is központi hatóságként jelöltek ki. A kapcsolattartó a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos gyakorlati szakértelemmel és a határokon átnyúló ügyekben felmerülő akadályok elhárításában nyújt segítséget a francia szakembereknek és a hálózat más uniós tagállamokból származó tagjainak.

A francia hálózat nemzeti és helyi szinten szerveződik. Tehát minden francia fellebbviteli bíróságon, valamint a Semmítőszéken (Cour de cassation) kijelölnek egy „előadó bírót”. Feladata, hogy elősegítse a helyi együttműködést, és hogy tájékoztassa a bírói kart a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés eszközeinek végrehajtásáról, különösen az uniós jogról. A Fellebbviteli Bíróságokon és a Semmítőszéken dolgozó előadó bírák emellett tájékoztathatják a nemzeti kapcsolattartót az európai jogszabályok alkalmazásának nehézségeiről. A nemzeti kapcsolattartó pedig továbbítja a szóban forgó nehézségekre vonatkozó információkat a hálózat Európai Bizottságnál működő titkárságának.

A többi szakma képviselői a nemzeti képviseleti szerveiken keresztül tagjai a hálózatnak, és így vesznek részt annak tevékenységében:

–  A bírósági végrehajtókat (commissaires de justice, korábbi nevükön huissiers de justice) az Igazságügyi Tisztviselők Nemzeti Kamarája (Chambre nationale des commissaires de justice, CNCJ) képviseli.

–   Az ügyvédeket az Ügyvédi Kamarák Nemzeti Tanácsa (Conseil national des barreaux – CNB) és a Délégation des barreaux de France (DBF), a Francia Ügyvédi Kamarák brüsszeli küldöttsége képviseli. A DBF weboldalán található „Polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat” fül teljes körű tájékoztatást nyújt az ügyvédek hálózatának franciaországi részvételéről.

–  A közjegyzőket a Legfelsőbb Közjegyzői Tanács (Conseil supérieur du notariat – CSN) képviseli.

Az uniós országokban dolgozó francia összekötő bírák szintén a hálózat részét képezik, akárcsak a polgári és kereskedelmi együttműködési megállapodások alkalmazására kijelölt központi hatóságok (például az Európa-ügyi és Külügyminisztérium tartásdíjak behajtásával foglalkozó hivatala).

Az Európai Bizottság Jogérvényesülés programja által támogatott CLUE („Connaître la législation de l’Union européenne” – az uniós jogszabályok megismerése) projekt keretében Franciaországban több lépést is tettek a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat ismertségének növelése érdekében.

Az elmúlt években a CLUE I projekt lehetővé tette a következők megvalósítását: növelte az igazságügyi együttműködés és az uniós jogi eszközök láthatóságát (havi hírlevél terjesztése, a hálózatról szóló videó és a minisztérium intranetén belüli külön weboldal révén); továbbá előmozdította a helyes gyakorlatok szakemberek közötti megosztását (a nemzetközi magánjog családjogi ágáról szóló képzési szemináriumok és a Fellebbviteli Bíróság előadó bírái számára elkészített gyakorlati útmutató révén). Az új CLUE II projekt – amely 2021 februárjában indult – ugyanezt az irányvonalat követi: további törekvéseket fogalmazott meg (több szeminárium, több témakör és az uniós jog terjesztésére szolgáló több eszköz), és kifejezésre juttatta a bevált módszerek más nemzeti hálózatokkal történő megosztására irányuló szándékot.

A francia hálózat tagjai évente egyszer Párizsban találkoznak annak érdekében, hogy áttekintsék a hálózat tevékenységeit, és hogy megvitassák a polgári és kereskedelmi ügyekre vonatkozó uniós jog alakulását.

További információk a francia hálózatról a justice.gouv.fr weboldalon találhatók.

Utolsó frissítés: 16/01/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.