A hálózatról

Írország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

Kapcsolattartó pontok

Írországban két kapcsolattartó pontot jelöltek ki. Egy kapcsolattartó pontot a kerületi és körzeti bíróságok, egyet pedig a magasabb szintű bíróságok, vagyis a High Court (Felsőbíróság), a Court of Appeal (Fellebbviteli Bíróság) és a Supreme Court (Legfelsőbb Bíróság) tekintetében. A kapcsolattartó pontok szorosan együttműködnek és együtt dolgoznak a hálózattal kapcsolatos ügyekben. Írország kapcsolattartó pontjai a Bírósági Szolgálatnál találhatóak Dublinban. Bár külön hatáskörrel rendelkeznek, az említett kapcsolattartó pontok munkája átfedést mutat egymással, és a kapcsolattartó pontok kizárólagosan felelnek a hálózatért a hozzájuk tartozó igazgatóságok tekintetében. Az Európai Igazságügyi Hálózaton (EIH) keresztül érkezett megkereséseket a hatásköri szempontból érintett kapcsolattartó ponthoz kell irányítani. A kapcsolattartó pontok külön irodákban működnek, azonban a Dublinban található Courts Service of Ireland (Írország Bírósági Szolgálata) igazgatóságainak keretein belül. A hálózattal kapcsolatos munka egyéb feladatokkal is párosul. A kapcsolattartó pont a hálózattal kapcsolatos ügyek intézése során azonban más kollégáktól is kérhet segítséget vagy támogatást. A kapcsolattartó pontok e-mail, telefon vagy személyes találkozók útján rendszeres kapcsolatot tartanak az írországi EIH hálózat tagjaival, beleértve a központi hatóságokat; a Legfelsőbb Bíróság és a Felsőbíróság működésért felelős igazgatót (Director of Operations Supreme and High Court) és a bírósági szolgálat reformjáért és fejlesztéséért felelős igazgatót (Director of Reform and Development in the Courts Service) (a 2. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerinti tagok); és az Igazságügyért és Jogalkotási Reformért Felelős Minisztérium (Department of Justice and Law Reform) tisztviselőit (a 2. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerinti tagok). A kapcsolattartó pontok szintén rendszeres kapcsolatban állnak az igazságszolgáltatás részéről kijelölt taggal az EIH-t érintő fejleményekkel összefüggésben.

Az EIH működése Írországban

Írországban nincsen hivatalos nemzeti hálózat. Az egyes politikák területeinek szakértőiből létezik egy hálózat, és a kapcsolattartó pont ide fordulhat a felmerült kérdések megválaszolása érdekében.

A kapcsolattartó pont szorosan együttműködik az írországi hálózatba tágabb értelemben tartozó tagokkal, ideértve számos bírót, akik az egyes konkrét jogterületeken különös szaktudással rendelkeznek vagy akiknek feladata a nemzetközi kapcsolattartás. A kapcsolattartó pontokhoz e-mailben lehet fordulni. A kapcsolattartó pont gondoskodik róla, hogy a hálózat aktuális üléseit megelőzően konzultáljanak az érintett szakpolitikai, közigazgatási vagy igazságügyi szakértőkkel, valamint hogy az ülések emlékeztetői és a vonatkozó cselekvési pontok megfelelően terjesztésre kerüljenek.

A kapcsolattartó pont szintén rendszeres kapcsolatot tart az Igazságügyi Minisztériummal a szakpolitikai kérdések tekintetében, és a központi hatósággal a családi tartással és határokon átnyúló ügyekkel kapcsolatban.

Tájékoztatás

Az EIH-nak nincsen önálló nemzeti honlapja Írországban. Információk a Bírósági Szolgálat honlapján keresztül érhetőek el, valamint Írország egyes minisztériumainak meglévő internetes oldalain. A kapcsolattartó pont másokkal, valamint egyéb minisztériumokkal együttműködve biztosít hozzáférést a különböző információforrásokhoz az EIH tagállamai és az EIH részére.

Utolsó frissítés: 12/04/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.