A hálózatról

Románia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

A nemzetközi jogsegéllyel foglalkozó helyi kapcsolattartók hálózata (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) az Európai Igazságügyi Hálózat modellje alapján 2001-ben jött létre az igazságügyi miniszter rendeletének megfelelően. 2004 márciusában az igazságügyi miniszter két rendeletét követően a Hálózatot két szakosodott hálózattá szervezték át: a büntetőügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózattá (Reţeaua Judiciară Română în materie penală, amely az Európai Igazságügyi Hálózatnak felel meg) és a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózattá (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială, amely a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózatnak felel meg). A vonatkozó uniós jogszabályok módosítását és a nemzeti igazságügyi rendszerben dolgozó személyi állománnyal kapcsolatos változásokat követően a két hálózatot többször is átszervezték (2005-ben, 2007-ben, 2010-ben, 2014-ben, 2016-ban, 2019-ben és 2022-ben).

A legutóbbi módosításra az igazságügyi miniszter 2022. július 25-i 3501/C. sz. rendelete útján került sor a 2001. május 28-i 2001/470/EK tanácsi határozat módosításáról szóló 2009. június 18-i 568/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak megfelelően. A rendeletet az Európai Unió tagállamaival folytatott igazságügyi együttműködés megerősítését szolgáló egyes intézkedésekről szóló 123/2007. kormányrendeletnek megfelelően fogalmazták meg, amelyet a 85/2008. törvény módosításokkal hagyott jóvá.

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózat a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózatnak felel meg nemzeti szinten.

Románia a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózatba két nemzeti kapcsolattartó pontot jelölt ki. A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjai az Igazságügyi Minisztériumban találhatók. Ez biztosítja azt, hogy a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat kötelezettségei teljesüljenek.

A 2001/470/EK tanácsi határozat 6. cikkének megfelelően a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózatot a következő személyek alkotják: a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék (Înalta Curte de Casație și Justiție) I. polgári kollégiumának egy bírája és II. polgári (korábban: kereskedelmi) kollégiumának egy bírája; a fellebbviteli bíróságok I. polgári kollégiumának és II. polgári (korábban: kereskedelmi) kollégiumának egy-egy bírája; a kiskorúakkal és a családjoggal foglalkozó különös hatáskörű törvényszékeken/kollégiumokban dolgozó, a gyermekek jogellenes külföldre vitelével, illetve a bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítéssel kapcsolatos polgári ügyekre szakosodott egy-egy bíró; a Nemzetközi Jogi és Igazságügyi Együttműködési Igazgatóság tisztviselői, akik az Igazságügyi Minisztériumnak mint a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködés központi hatóságának a feladatait is ellátják; valamint a romániai közjegyzők (notari publici), bírósági végrehajtók (executori judecătoreşti) és ügyvédek (avocaţi) szakmai szövetségeinek egy-egy kijelölt képviselője. A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat nemzeti kapcsolattartó pontjai a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózat teljes jogú tagjai.

A Román Igazságügyi Hálózatban tag bírákat a Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsának (Consiliul Superior al Magistraturii) határozatában jelölték ki.

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózat tagjainak listája megtalálható az igazságügyi miniszter 2022. július 25-i 3501/C. sz. rendeletének a mellékletében. A melléklet a rendelet elválaszthatatlan részét képezi.

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózat tagjai – a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék, a fellebbviteli bíróságok, a kiskorúakkal és a családjoggal foglalkozó különös hatáskörű törvényszékek/kollégiumok, valamint a Bukaresti Törvényszék bírái (a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. évi Hágai Egyezményhez kapcsolódó Nemzetközi Hágai Hálózat összekötő bírái és a bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítéssel foglalkozó bizottság kijelölt bírája):

Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Denisa-Livia BĂLDEAN bíró, I. polgári kollégium

Adina-Georgeta PONEA bíró, I. polgári kollégium

Andreia-Liana CONSTANDA bíró, I. polgári kollégium

Roxana POPA bíró, II. polgári kollégium

Gyulafehérvári Fellebbviteli Bíróság (Curtea de Apel)

Cristina-Gheorghina NICOARĂ bíró, I. polgári kollégium

Adina-Camelia IFTIMUȘ bíró, II. polgári kollégium

Bákói Fellebbviteli Bíróság

Sorina CIOBANU bíró, elnök, I. polgári kollégium

Loredana ALBESCU bíró, elnök, Bákói Fellebbviteli Bíróság

Brassói Fellebbviteli Bíróság

Elena-Clara CIAPĂ bíró, polgári kollégium

Simona-Petrina GAVRILĂ bíró, polgári kollégium

A kiskorúakkal és a családjoggal foglalkozó Brassói Törvényszék (Tribunalul pentru Minori și Familie)

Andrei IACUBA bíró, a kiskorúakkal és a családjoggal foglalkozó Brassói Törvényszék

Bukaresti Fellebbviteli Bíróság

Andreea-Florina MATEESCU bíró, III. polgári kollégium

Dorina ZECA bíró, IV. polgári kollégium

Maria-Cristina FINTOC bíró, IV. polgári kollégium

Ștefan-Ciprian CMECIU bíró, V. polgári kollégium

Felix-Lucian ȘALAR bíró, VI. polgári kollégium

Romeo GLODEANU bíró, V. polgári kollégium

Bogdan CRISTEA bíró, VIII. kollégium – közigazgatási és adóügyi perek

Bukaresti Törvényszék

Anca Magda VOICULESCU bíró, IV. polgári kollégium (a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. évi Hágai Egyezményhez kapcsolódó Nemzetközi Hágai Hálózat összekötő bírája)

Sorin-Vasile IVANCIUC bíró, a Bukaresti Törvényszék I. büntető kollégiumának elnöke, a bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítéssel foglalkozó bizottság

Kolozsvári Fellebbviteli Bíróság

Axente-Irinel ANDREI bíró, a II. polgári kollégium elnöke

Konstancai Fellebbviteli Bíróság

Luminița-Marinela DAN bíró, II. polgári kollégium

Ecaterina GRIGORE bíró, közigazgatási és adóügyi perekkel foglalkozó kollégium

Craiovai Fellebbviteli Bíróság

Lotus-Manuela GHERGHINĂ bíró, II. polgári kollégium

Gabriela IONESCU bíró, az I. polgári kollégium elnöke

Galaţi Fellebbviteli Bíróság

Aneta-Luminița CRISTEA bíró, I. polgári kollégium

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ bíró, a Galați Fellebbviteli Bíróság elnöke

Andreea ARHIP bíró, a II. polgári kollégium elnöke

Alexandru BLEOANCĂ bíró, II. polgári kollégium, a Galați Fellebbviteli Bíróság alelnöke

Jászvásári Fellebbviteli Bíróság

Maria-Cristina POPA bíró, a polgári kollégium elnöke

Elena-Crizantema PANAINTE bíró, munkahelyi és társadalombiztosítási jogvitákkal foglalkozó kollégium

Alina-Gianina PRELIPCEAN bíró, közigazgatási és adóügyi perekkel foglalkozó kollégium, a Jászvásári Fellebbviteli Bíróság alelnöke

Nagyváradi Fellebbviteli Bíróság

Dorina-Mihaela BEREȘ bíró, I. polgári kollégium

Marcela FILIMON bíró, a II. polgári kollégium elnöke – közigazgatási és adóügyi perek

Piteşti Fellebbviteli Bíróság

Emilia-Raluca TRANDAFIR elnök, Pitești Fellebbviteli Bíróság

Corina PINCU IFRIM bíró, I. polgári kollégium

Maria-Ruxandra DANCIU bíró, II. polgári kollégium – közigazgatási és adóügyi perek

Alina PAVELESCU bíró, polgári kollégium, Argyasi Törvényszék

Beatrix-Yvone Vesna PIESS-MALIMARCOV bíró, polgári kollégium, Vâlceai Törvényszék

Ploieşti Fellebbviteli Bíróság

Adriana-Maria RADU bíró, az I. polgári kollégium elnöke

Aida-Liliana STAN bíró, II. polgári kollégium – közigazgatási és adóügyi perek

Ionel STĂNESCU bíró, II. polgári kollégium – közigazgatási és adóügyi perek, a Ploiești Fellebbviteli Bíróság alelnöke

Suceavai Fellebbviteli Bíróság

Ștefania-Fulga ANTON bíró, I. polgári kollégium

Ana-Maria TURCULET bíró, a II. polgári kollégium elnöke

Marius-Ionel GALAN bíró, a közigazgatási és adóügyi perekkel foglalkozó kollégium elnöke

Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróság

Andreea CIUCĂ bíró, a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróság elnöke

Adriana-Loredana BERINDEAN bíró, II. polgári kollégium – közigazgatási és adóügyi perek

Temesvári Fellebbviteli Bíróság

Mădălina JEBELEAN bíró, I. polgári kollégium

Ramona-Ioana RISTEA bíró, II. polgári kollégium

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat nemzeti kapcsolattartó pontjai – A bírói és az ügyészi jogállásnak megfelelő jogállással rendelkező jogi szakemberek

Flavius-George PĂNCESCU, szolgálatvezető, polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködés, Nemzetközi Jogi és Igazságügyi Együttműködési Igazgatóság, Igazságügyi Minisztérium

Ioana BURDUF (a bírói és az ügyészi jogállásnak megfelelő jogállással rendelkező jogi szakember), Nemzetközi Jogi és Igazságügyi Együttműködési Igazgatóság, Igazságügyi Minisztérium

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózat tagjai – A Jogi és Igazságügyi Együttműködési Igazgatóságon dolgozó, a bírói és az ügyészi jogállásnak megfelelő jogállással rendelkező jogi szakemberek, akik ellátják az Igazságügyi Minisztériumnak mint a nemzetközi igazságügyi együttműködés terén folytatott együttműködés központi hatóságának a feladatait, és elvégzik a Hálózattal kapcsolatos titkársági feladatokat

Camelia TOBĂ (a bírói és az ügyészi jogállásnak megfelelő jogállással rendelkező jogi szakember), Nemzetközi Jogi és Igazságügyi Együttműködési Igazgatóság, Igazságügyi Minisztérium

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Román Igazságügyi Hálózat tagjai – a romániai közjegyzők, bírósági végrehajtók és ügyvédi kamarák nemzeti szövetségeinek elnökei által kijelölt egy-egy képviselő

Octavian ROGOJANU, közjegyző (notar public), a Román Közjegyzők Országos Szövetsége Tanácsának titkára

Constantin Adrian STOICA, bírósági végrehajtó, Bírósági Végrehajtók Romániai Országos Szövetsége (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, ügyvéd, Román Ügyvédi Kamarák Országos Szövetsége (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Utolsó frissítés: 03/04/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.