A hálózatról

Spanyolország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

Az EIH működése Spanyolországban

Az Eurojust spanyol nemzeti tagjának jogállására, a joghatósági összeütközésekre, a nemzetközi igazságügyi együttműködési hálózatokra és a spanyol igazságügyi minisztérium külföldre kiküldött személyzetére vonatkozó szabályozásról szóló, 2015. július 7-i 16/2015. sz. törvény 33. cikke alapján a nemzetközi igazságügyi együttműködési hálózatok spanyol kapcsolattartó pontjainak – létrehozásuk szabályai alapján történő – kijelölése és felmentése Spanyolországban az igazságügyi minisztérium hatáskörébe tartozik.

Olyan személyek jelölhetők ki, akik a nemzetközi jogi együttműködés területén bizonyítottan tapasztalattal és – szükség szerint – megfelelő angol vagy francia nyelvtudással rendelkeznek, valamint legalább a bíróság, az ügyészség (Ministerio Fiscal) és az igazságügyi minisztérium képviseletét biztosítják. A fenti célból az általános igazságügyi tanács (Consejo General del Poder Judicial) és a főügyész (Fiscal General del Estado) feladata, hogy javaslatot tegyen az igazságügyi miniszter részére a releváns szakmák kapcsolattartó pontjainak kijelölésére és felmentésére vonatkozóan. A kapcsolattartói jogállás megszűnik, amint az érintett személy felhagy a kijelölésére javaslatot tevő intézménynél végzett tevékenységével. Erről értesíteni kell az igazságügyi minisztériumot, amely tájékoztatja a hálózat titkárságát.

A nemzetközi igazságügyi együttműködési hálózatok spanyol kapcsolattartó pontjai olyan aktív közvetítők, amelyek feladata a különböző államok igazságügyi hatóságai közötti együttműködést előmozdítása. Az illetékes spanyol hatóságok, valamint az összes többi kapcsolattartó pont rendelkezésére állnak és tájékoztatják őket az igazságügyi együttműködés fejlesztéséhez szükséges jogi és gyakorlati információkról. A spanyol kapcsolattartó pontoknak évente továbbítaniuk kell a tevékenységükre vonatkozó statisztikai adatokat azon intézmény részére, amelyhez tartoznak.

Kapcsolattartó pontok

Spanyolországban a hálózati kapcsolattartó pontok az igazságügyi minisztériumban, az általános igazságügyi tanácsban és a főügyészség hivatalában (Fiscalía General del Estado) találhatók. Jelenleg 8 kapcsolattartó pont működik, amelyek a következőképpen oszlanak meg:

 • az igazságügyi minisztérium által kinevezett 6 kapcsolattartó pont: 2 a nemzetközi jogi együttműködés aligazgatóságán (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) és 4 bírósági hivatalvezető (Letrados de la Administración de la Justicia);
 • az általános igazságügyi tanács által kinevezett 1 kapcsolattartó pont,
 • a főügyész által kinevezett 1 kapcsolattartó pont.

Központi hatóság

Spanyolországban a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködés területén az igazságügyi minisztériumnak a nemzetközi jogi együttműködésért és az emberi jogokért felelős főigazgatósága (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos) a központi hatóság.

Összekötő bírák

Spanyolországban már létezik egy olyan jogi rendelkezés, amely előírja, hogy az Európai Unió valamely tagállamának kiemelkedő jelentőségű összekötő bírái legyenek az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartói, és a 2015. július 7-i 16/2015. sz. törvény 34. cikke alapján kapcsolattartóként járjanak el. Ez a jogállás az összekötő bírói jogállás megszűnésekor megszűnik. Spanyolország a következő országokban nevezett ki összekötő bírót: az Egyesült Királyság és Írország, az Amerikai Egyesült Államok és Kanada, Marokkó, valamint a Belga Királyság, a Holland Királyság és a Luxemburgi Nagyhercegség.

Az igazságügyi együttműködésért felelős egyéb igazságügyi vagy közigazgatási hatóságok

Spanyolországban a következő, nemzetközi jogi együttműködésért felelős belső eljárások vannak érvényben:

 • Az általános igazságügyi tanács keretében működő, nemzetközi igazságügyi együttműködés spanyol igazságügyi hálózatának (Red Española de Cooperación Judical Internacional, REJUE), célja, hogy támogassa a spanyol igazságügyi szerveket igazságügyi tevékenységük végzése során az általuk küldött vagy kapott igazságügyi együttműködési megkeresések benyújtása vagy teljesítése tekintetében, valamint hogy segítse az igazságügyi együttműködési hálózat többi tagját. A nemzetközi igazságügyi együttműködés spanyol igazságügyi hálózatának tagjai az e hálózatban való tagságukat összeegyeztethetik az Európai Igazságügyi Együttműködési Hálózatban viselt tagságukkal. Ennek megfelelően a nemzetközi igazságügyi együttműködés spanyol igazságügyi hálózatának (polgári tagozat) spanyol bírái egyben a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat tagjai is, ami feladataik ellátása során megkönnyíti a hálózat más országaiban működő társaikkal való kapcsolattartást.
 • A nemzetközi jogi együttműködés ügyészi hálózatát (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional), 2002-ben azzal a céllal hozták létre, hogy minden főügyészi hivatalban nemzetközi jogi együttműködésre szakosodott szolgáltatást biztosítsanak.
 • E hálózat ügyészei, akik a nemzetközi együttműködés szakértői, hozzájárulnak ahhoz, hogy biztosítsák a gyors és hatékony nemzetközi igazságügyi segítségnyújtást, valamint annak irányítását és célba juttatását.
 • A bírósági hivatalvezetők hálózata (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) egy nemzeti szintű koordinációs rendszer, amelyet 2010-ben az igazságügyi minisztérium hozott létre. E rendszer bírósági hivatalvezetőkből áll, akik nemzetközi jogi együttműködésre szakosodtak, és támogatást nyújtanak a különböző igazságügyi hivatalok (Oficinas Judiciales) részére a nemzetközi jogi együttműködéssel kapcsolatos beadványok és kérdések megválaszolásában.

Szakmai szervezetek

Spanyolországban a következő, jogi szakembereket képviselő szakmai szervezetek működnek, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló uniós aktusok és más nemzetközi jogi eszközök alkalmazásához:

 • a közjegyzők általános tanácsa (Consejo General del Notariado);
 • a spanyol ügyvédek általános tanácsa (Consejo General de la Abogacía Española);
 • az ingatlan- és cégnyilvántartást vezetők spanyol szövetsége (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España);
 • a jogi képviselők általános spanyol tanácsa (Consejo General de Procuradores de España).

Információk a hálózatról

A spanyol igazságügyi minisztérium – amely tájékoztatást nyújt a nemzetközi jogi együttműködésről és a nemzetközi igazságügyi segítségnyújtásról – a honlapján a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat honlapjára mutató linket szerepeltet, amely a következő címen érhető el: Cooperación Jurídica Internacional (mjusticia.gob.es)

A spanyol Általános Igazságszolgáltatási Tanács a https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/ weboldalán tájékoztatást nyújt a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózatról, valamint ugyanitt a Polgári és Kereskedelmi Ügyek Európai Igazságügyi Atlaszára és az európai igazságügyi portálra mutató hivatkozások is megtalálhatók.

A főügyészi hivatal a weboldalán tájékoztatást nyújt a polgári és kereskedelmi ügyekben működő Európai Igazságügyi Hálózatról.

Utolsó frissítés: 28/03/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.