Apie tinklą

Austrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Austrija Federalinės teisingumo ministerijos I 9 departamente įsteigė pagrindinį informacijos centrą, kuris nagrinėja per tinklą pateiktas teisines užsienio informacijos centrų užklausas, atlieka įvairias su koordinavimu ir organizavimu susijusias užduotis, rengia ir redaguoja Austrijos įrašus, skirtus Europos e. teisingumo portale skelbiamoms tinklo informacijos suvestinėms.

Be to, du teisėjai paskirti kaip kiekvieno iš keturių aukštesniųjų regioninių teismų (Oberlandesgericht) jurisdikcijų informacijos centrai (Vienos ir Linco jurisdikcijai paskirta po tris teisėjus). Jie teikia paramą ir pagalbą užsienio informacijos centrams ir Austrijos teismams individualiose bylose, kurioms reikalingas tarpvalstybinis teisminis bendradarbiavimas (pvz., tais atvejais, kai kyla sunkumų tarpvalstybiniu mastu surinkti įrodymus arba įteikti dokumentus). Todėl tokiais atvejais užsienio informacijos centrai turėtų susisiekti su atitinkamu vietos teisminiu informacijos centru, o ne su pagrindiniu informacijos centru, esančiu Federalinėje teisingumo ministerijoje. Vienos aukštesniojo regioninio teismo jurisdikcija apima Vienos, Žemutinės Austrijos ir Burgenlando federacines žemes, Linco aukštesniojo regioninio teismo jurisdikcija apima Aukštutinės Austrijos ir Zalcburgo federacines žemes, Insbruko aukštesniojo regioninio teismo jurisdikcija apima Tirolio ir Forarlbergo federacines žemes, o Graco aukštesniojo regioninio teismo jurisdikcija apima Štirijos ir Karintijos federacines žemes.

Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose Austrijos (ir užsienio) informacijos centrų pavadinimus ir kontaktinius duomenis galima rasti šiuo adresu: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do.

Privatūs asmenys, proceso šalys ar jų teisiniai atstovai negali tiesiogiai susisiekti su tinklo informacijos centrais, tačiau jie gali paprašyti procesui vadovaujančio teisėjo nukreipti juos į informacijos centrą.

Austrijos advokatų taryba (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) ir Austrijos notarų rūmai (Österreichische Notariatskammer) Europos teisminiam tinklui priklauso nuo 2011 m. sausio 1 d., tačiau pagal 2001 m. gegužės 28 d. Sprendimą dėl Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose (2001/470/EB), su pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Sprendimu 568/2009/EB, jie neturi kompetencijos nagrinėti individualių bylų.

Austrian Bar Association
1010 Vienna, Wollzeile 1-3
Telefonas +43/1/535-1275, Faksas +43/1/535-1275-13
E. paštas: rechtsanwaelte@oerak.at
Kalbos: vokiečių ir anglų

Austrian Chamber of Notaries
1010 Vienna, Landesgerichtsstraße 20
Telefonas +43/1/402 45 09 0, Faksas +43/1/406 34 75
E. paštas: kammer@notar.or.at
Kalbos: vokiečių, prancūzų ir anglų.

Paskutinis naujinimas: 26/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.