Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Apie tinklą

Austrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Austrija Federalinės konstitucinių reikalų, reformų, dereguliavimo ir teisingumo ministerijos (vok. Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) I 9 departamente įsteigė pagrindinį informacijos centrą, kuris nagrinėja per tinklą pateiktas užsienio informacijos centrų užklausas, atlieka įvairias su koordinavimu ir organizavimu susijusias užduotis, rengia ir redaguoja Austrijos įrašus, skirtus Europos e. teisingumo portale skelbiamoms tinklo informacijos suvestinėms.

Be to, du teisėjai paskirti kaip kiekvieno iš keturių Aukštesniojo regioninio teismo (vok. Oberlandesgericht) jurisdikcijų informacijos centrai (Vienos jurisdikcijai paskirti trys teisėjai). Jie teikia paramą ir pagalbą užsienio informacijos centrams ir Austrijos teismams individualiose bylose, kurioms reikalingas tarpvalstybinis teisminis bendradarbiavimas (pvz., tais atvejais, kai kyla sunkumų tarpvalstybiniu mastu surinkti įrodymus arba įteikti dokumentus). Todėl tokiais atvejais užsienio informacijos centrai turėtų susisiekti su atitinkamu vietos teisminiu informacijos centru, o ne su pagrindiniu informacijos centru, esančiu Federalinėje konstitucinių reikalų, reformų, dereguliavimo ir teisingumo ministerijoje. Vienos Aukštesniojo regioninio teismo jurisdikcija apima Vienos, Žemutinės Austrijos ir Burgenlando provincijas, Linco Aukštesniojo regioninio teismo jurisdikcija apima Aukštutinės Austrijos ir Zalcburgo provincijas, Insbruko Aukštesniojo regioninio teismo jurisdikcija apima Tirolio ir Forarlbergo provincijas, o Graco aukštesnysis regioninis teismas atsakingas už Štirijos ir Karintijos provincijas.

Europos teisminio tinklo Austrijos informacijos centrų pavadinimus ir kontaktinius duomenis galima rasti šiuo adresu: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Privatūs asmenys, proceso šalys ar jų teisiniai atstovai negali tiesiogiai susisiekti su tinklo informacijos centrais. Tačiau jie gali paprašyti procesui vadovaujančio teisėjo nukreipti juos į informacijos centrą.

Austrijos advokatų taryba (vok. Österreichische Rechtsanwaltskammertag) ir Austrijos notarų rūmai (vok. Österreichische Notariatskammer) Europos teisminiam tinklui priklauso nuo 2011 m. sausio 1 d., tačiau pagal 2001 m. gegužės 28 d. Sprendimą dėl Europos teisminio tinklo (2001/470/EB) su pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Sprendimu 568/2009/EB, jie neturi kompetencijos nagrinėti individualių bylų.

Austrijos advokatų taryba
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tel. +43/1/535-1275, faks. +43/1/535-1275-13
E. paštas rechtsanwaelte@oerak.at
Kalbos: vokiečių ir anglų

Austrijos notarų rūmai
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tel. +43/1/4024-5090, faks. +43/1/406-3475
E. paštas kammer@notar.or.at
Kalbos: vokiečių, prancūzų ir anglų

Paskutinis naujinimas: 22/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.