Apie tinklą

Belgija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Belgijos asmenys ryšiams ir tinklo nariai

Belgijoje yra paskirti du asmenys ryšiams. Vienas iš jų yra Kasacinio Teismo (Cour de cassation) teisėjas, kuris koordinuoja tinklo ryšius su teismo nariais; kitas yra Federalinės viešosios teisingumo tarnybos (Service public fédéral Justice) valstybės tarnautojas, dirbantis tarptautinio teisinio bendradarbiavimo civilinėse bylose departamente.

Be to, pagal Tarybos sprendimo 2001/470/EB 2 straipsnio 1 dalies d punktą Belgijos tinklą šiuo metu sudaro 15 teisėjų narių. Trys arba keturi teisėjai skiriami kiekvienai Apeliacinio teismo (cour d’appel) jurisdikcijai; kiekvienas iš jų specializuojasi šeimos, komercinėje arba proceso teisės srityje. Šie teisėjai yra iš įvairių instancijų teismų (apeliacinių teismų, pirmosios instancijos teismų (tribunaux de première instance), komercinių bylų teismų (tribunaux de commerce) ir taikos teismų (justices de paix)).

Pagal minėto sprendimo 2 straipsnio 1 dalies d punktą Nacionalinės vyriausiųjų kanclerių tarybos (Conseil national des greffiers en chef) atstovas taip pat yra Belgijos tinklo narys.

Belgija tinklo nariais pagal 2 straipsnio 1 dalies e punktą taip pat yra paskyrusi keturis teisinių profesijų atstovus: notarų atstovą, teismo antstolių atstovą ir du advokatų asociacijų atstovus (vienas iš jų atstovauja prancūzakalbėms ir vokiečiakalbėms asociacijoms, o kitas – flamandų asociacijoms).

Be to, vyksta koordinavimas su įvairiomis centrinėmis institucijomis, paskirtomis pagal įvairius reglamentus (Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003, Reglamentą (EB) Nr. 4/2009, Reglamentą (EB) Nr. 1393/2001 ir kt.).

Užmegzti ryšiai su Europos vartotojų centro Belgijos padaliniu.

Tinklo veikimo būdas

Daugiausia susirašinėjama e. paštu. Europos Komisijos ir visų pirma sekretoriato informacija nariams paprastai platinama per vieną iš šių asmenų ryšiams. Nariai dalyvauja tinklo susitikimuose atsižvelgiant į temą. Be to, kartą per metus rengiamas Belgijos teisėjų, tinklo narių, susitikimas.

Nariai kviečiami reguliariai ir kuo plačiau teikti informaciją apie naujus teisės aktus arba platinti klausimynus savo kolegoms. Paprastai teismams yra plačiai išplatinami Europos Komisijos paskelbti dokumentai ir naudingos interneto nuorodos. Kai kurie tinklo nariai taip pat dalyvauja skelbiant naujienlaiškį apie Europos teisės aktus (Eur-alert!).

Taip pat užmegztas bendradarbiavimas su Teisėjų mokymo institutu, sudarant galimybę asmenims ryšiams ir nariams būti pranešėjais jo organizuojamuose mokymų kursuose naujausių Europos teisės aktų klausimais ir visų pirma Europos ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose srityje.

Kalbant apie konkrečius klausimus, pavyzdžiui, susijusius su užsienio teisės turiniu arba pokyčiais tarptautinį elementą turinčiose bylose, ryšiai iš esmės palaikomi e. paštu tarp Belgijos asmens ryšiams ir Belgijos teisėjo, analizavusio klausimą nagrinėjamoje byloje, ir tarp susijusių valstybių narių asmenų ryšiams.

Paskutinis naujinimas: 18/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.