Apie tinklą

Kipras
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Kipre tinklas organizuojamas paskiriant nacionalinius informacijos centrus. Šiuo metu dirba 6 nacionaliniai informacijos centrai: vienas teisėjas, du Kipro Respublikos teisės tarnybos teisininkai, du Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerijos pareigūnai (vienas teisininkas ir vienas administracijos pareigūnas) ir vienas Kipro advokatų tarybos narys.

Už šešių nacionalinių informacijos centrų veiklos koordinavimą atsakingi Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerijos nacionaliniai informacijos centrai. Kai iš tinklo gaunamas klausimas arba prašymas suteikti informaciją arba kitos valstybės narės nacionalinio informacijos centro prašymas, Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerijos nacionaliniai informacijos centrai užtikrina, kad prašymas būtų perduotas kitiems nacionaliniams informacijos centrams ir būtų su jais aptartas siekiant nuspręsti, kurią Kipro valdžios instituciją ar agentūrą paskirti, kad ji išnagrinėtų prašymą ar suteiktų prašomą informaciją.

Paskutinis naujinimas: 07/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.