Apie tinklą

Čekija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Čekijos Respublika šiuo metu turi šešis Europos teisminio tinklo kontaktinius asmenis: penkis Čekijos Respublikos teisingumo ministerijoje ir vieną Briuselyje (Čekijos Respublikos nuolatinėje atstovybėje ES).

Europos teisminio tinklo kontaktiniai asmenys Čekijos Respublikoje bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių kontaktiniais asmenimis, atsako į teismų ir notarų užklausas dėl informacijos apie kitų šalių įstatymus ir priminimo raštus, susijusius su prašymų nagrinėjimu, ypač vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1206/2001 dėl įrodymų rinkimo ir Reglamentu (EB) Nr. 1393/2007 dėl dokumentų įteikimo.

Remdamasi 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimu 2001/470/EB, sukuriančiu Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose, Čekijos Respublika 2004 m. įsteigė Vidinį teisminį tinklą (toliau – tinklas), kuris skirtas bendradarbiauti civilinėse ir komercinėse bylose ir turi užtikrinti, kad Čekijos Respublika efektyviai dalyvautų Europos teisminiame tinkle civilinėse ir komercinėse bylose.

Tinklo narius sudaro teisėjai, Čekijos advokatų asociacijos atstovai, Čekijos notarų rūmų atstovai, Čekijos testamento vykdytojų rūmų atstovai, Tarptautinės teisinės vaikų apsaugos biuro atstovai, Europos vartotojų centro atstovai, Karolio universiteto Teisės fakulteto atstovai ir paskirtieji Teisingumo ministerijos darbuotojai.

Tinklo nariai visų pirma dalyvauja Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose veikloje, prisideda vykdant su juo susijusias užduotis ir dalyvauja ES Tarybos ir Komisijos darbo grupių bei komitetų civilinėse ir komercinėse bylose veikloje. Tinklo nariai teikia savo nuomonę apie Europos Bendrijų teisės aktų projektus ir kitus pasiūlymus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose.

Tinklą šiuo metu sudaro apie 130 narių. Teisingumo ministerija kartą per metus organizuoja visų tinklo narių susirinkimą. Susirinkimo darbotvarkė apima šiuo metu aktualias temas, ypač susijusias su Europos teisminiu tinklu, Europos e. teisingumo portalo veikimu ir ES Teisingumo Teismo praktika. Šiuose susirinkimuose tinklo nariai turi puikią progą susitikti akis į akį ir pasidalyti praktine patirtimi taikant ES teisės aktus.

Tinklo nariams dalijamas kompendiumas ir kiti Europos teisminio tinklo parengti leidiniai.

Tinklo nariai gali bendrauti neformaliai el. paštu. Tinklas turi savo el. laiškų gavėjų (el. pašto adresų) sąrašą, kuriuo naudodamiesi tinklo nariai gali siųsti užklausas ir dalytis patirtimi. Šiuo komunikacijos kanalu Teisingumo ministerija gali greitai tinklo nariams pranešti naujienas, susijusias su teisminiu bendradarbiavimu ES.

Paskutinis naujinimas: 25/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.