Apie tinklą

Suomija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Kontaktiniai asmenys Suomijoje

Suomijos kontaktiniai asmenys yra du paskirtieji pareigūnai, dirbantys Teisingumo ministerijos Tarptautinės teisinės pagalbos skyriuje. Kontaktinis asmuo dirba skyriuje, kuris veikia kaip centrinė institucija įgyvendinant keletą ES reglamentų ir tarptautinių susitarimų civilinės ir baudžiamosios teisės srityje. Be tinklaveikos, kontaktinio asmens pareigos apima centrinės institucijos užduotis ir kitokį bendradarbiavimą civilinės teisės srityje.

Kontaktinis asmuo turi atskirą el. pašto adresą, kuriuo į jį gali kreiptis teismai ir kitos teisinės ir administracinės institucijos, dalyvaujančios teisminiame bendradarbiavime civilinėse ir komercinėse bylose, prireikus praktinės pagalbos sprendžiant problemas, susijusias su tarpvalstybinėmis bylomis.

Kontaktinis asmuo aktyviai dirba su nacionalinėmis teisminėmis institucijomis, advokatais ir kitais teisės specialistais. Kontaktinio asmens užduotys apima informacijos apie teisines nuostatas ES civilinės ir komercinės teisės ir jos praktinio taikymo srityje sklaidą ir mokymus atitinkamais klausimais. Kontaktinis asmuo taip pat padeda nacionalinėms teisminėms institucijoms sprendžiant problemas dėl tarpvalstybinių pagalbos prašymų ir aktyviai dalyvauja susijusiuose tinkluose ir darbo grupėse.

Suomijos advokatų asociacija buvo paskirta tinklo nare pagal steigiamojo sprendimo 2 straipsnio 1 dalies e punktą.

Tinklo veikloje dalyvauja ne tik kontaktinis asmuo ir Suomijos advokatų asociacija, bet ir Suomijos civilinės teisės tinklo nariai (daugiau informacijos žr. toliau).

Suomijos nacionalinis tarpvalstybinių civilinių bylų tinklas

2016 m. Suomijoje sukurtas nacionalinis tarpvalstybinių civilinių bylų tinklas.

Nacionalinio tinklo veikla apima dalijimąsi žiniomis ir informacijos apie ES civilinės teisės aktus ir susijusius informacijos šaltinius perdavimą tarp Europos civilinės teisės tinklo ir Suomijos teisminių institucijų bei kitų teisės specialistų.

Į nacionalinį tinklą paskirti vietos teismų, apeliacinių teismų, vykdymo užtikrinimo institucijų, Teisinės pagalbos institucijos, Suomijos advokatų asociacijos ir Teisingumo ministerijos atstovai. Tinklo veiklą koordinuoja tinklo kontaktinis asmuo Suomijoje.

Nacionalinis tinklas susitinka du kartus per metus. Nacionalinio tinklo atstovai taip pat dalyvauja Europos civilinės teisės tinklo posėdžiuose ir veikloje.

Paskutinis naujinimas: 15/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.