Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Apie tinklą

Prancūzija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Prancūzijoje Europos teisminiam tinklui civilinėse ir komercinėse bylose priklauso teisėjai, advokatai (pranc. avocats), notarai ir teismo pareigūnai (pranc. commissaires de justice). Tačiau tinklui gali priklausyti visų teisinių profesijų atstovai, kuriuos tai domina, ypač jeigu jie dalyvauja įgyvendinant Sąjungos teisę civilinėse ir komercinėse bylose (teismo kancleriai (pranc. greffiers), vyriausieji teismo kancleriai (pranc. directeurs des services des greffes), komercinių teismų teisėjai ir kancleriai).

Nuo tinklo sukūrimo Prancūzijos asmuo ryšiams yra teisėjas, dirbantis Teisingumo ministerijos civilinių bylų departamente (ranc. Direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la justice). Šis teisėjas dirba Savitarpio pagalbos, tarptautinės privatinės ir ES teisės departamente (pranc. Département de l’entraide, du droit international privé et européen, – DEDIPE), kuris taip pat paskirtas centrinės valdžios institucija, įgyvendinanti įvairias tarptautinio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose priemones. Asmuo ryšiams gali teikti Prancūzijos specialistams ir tinklo nariams iš kitų ES šalių praktines ekspertines žinias teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose klausimais ir pagalbą sprendžiant problemas tarpvalstybinėse bylose.

Prancūzijoje tinklas veikia nacionaliniu ir vietos lygmeniu. Todėl kiekviename Prancūzijos apeliaciniame teisme ir Kasaciniame teisme (pranc. Cour de cassation) yra paskirtas „teisėjas ryšiams“. Jo pareigos yra sudaryti sąlygas bendradarbiauti vietoje ir informuoti teisėjus apie teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose priemonių įgyvendinimą ir visų pirma apie ES teisę. Apeliacinių teismų ir Kasacinio teismo teisėjai ryšiams gali pranešti apie sunkumus, kylančius taikant Sąjungos teisės aktus, ir nacionaliniam asmeniui ryšiams. Nacionalinis asmuo ryšiams perduoda informaciją apie šiuos sunkumus tinklo sekretoriatui Europos Komisijoje.

Kitų profesijų atstovai yra nariai ir dalyvauja tinklo veikloje per jiems atstovaujantį nacionalinį organą:

–          teismo pareigūnams (pranc. commissaires de justice, anksčiau vad. huissiers de justice) atstovauja Nacionaliniai teismo antstolių rūmai (pranc. Chambre nationale des commissaires de justice, CNCJ).

–          advokatams atstovauja Nacionalinė advokatūrų taryba (pranc. Conseil national des barreaux – CNB) ir CNB delegacija Briuselyje Délégation des barreaux de France (DBF). Civilinių bylų ETT skirtuke DBF interneto svetainėje pateikiama išsami informacija apie Prancūzijos advokatų tinklo veiklą.

–         notarams atstovauja Aukščiausioji notarų taryba (pranc. Conseil supérieur du notariat – CSN).

Prancūzijos ryšių palaikymo teisėjai, vykdantys pareigas Sąjungos šalyse, taip pat priklauso tinklui, kaip ir centrinės valdžios institucijos, atsakingos už teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose priemonių taikymą (pavyzdžiui, Europos ir užsienio reikalų ministerijos Išlaikymo išmokų išieškojimo biuras).

Pagal CLUE projektą „Connaître la législation de l’Union européenne“ („Pažinkime Sąjungos teisės aktus“), finansuojamą iš Europos Komisijos Teisingumo programos, įgyvendinta daug informuotumo apie Civilinių bylų ETT didinimo Prancūzijoje priemonių.

Pastaraisiais metais įgyvendinant CLUE I projektą sudarytos sąlygos: didinti teisminio bendradarbiavimo ir Sąjungos teisės priemonių matomumą (platinant mėnesinį naujienlaiškį, vaizdo įrašą apie tinklą ir tikslinę interneto svetainę ministerijos intranete); be to, skatinti specialistus keistis gerąja patirtimi (dalyvaujant mokymo seminaruose apie tarptautinę privatinę šeimos teisę ir platinant Apeliacinių teismų teisėjams ryšiams skirtą praktinį vadovą). Nauju projektu „CLUE II“, kuris pradėtas įgyvendinti 2021 m. vasario mėn., tęsiamas pradėtas darbas užsibrėžiant papildomus plataus užmojo tikslus (daugiau seminarų, daugiau temų, daugiau priemonių, skirtų Sąjungos teisės sklaidai).

Kartą per metus visi Prancūzijos tinklo nariai susitinka Paryžiuje, kad aptartų tinklo vykdomą veiklą ir naujienas, susijusias su Sąjungos teise civilinėse ir komercinėse bylose.

Daugiau informacijos apie Prancūzijos tinklą galima rasti interneto svetainėje justice.gouv.fr.

Paskutinis naujinimas: 16/01/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.