Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Apie tinklą

Prancūzija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Prancūzijoje Europos teisminiam tinklui civilinėse ir komercinėse bylose priklauso teisėjai, advokatai, notarai ir teismo antstoliai. Tačiau tinklui gali priklausyti visų teisinių profesijų atstovai, kuriuos tai domina, ypač jeigu jie dalyvauja įgyvendinant Sąjungos teisę civilinėse ir komercinėse bylose (teismo kancleriai, vyriausieji teismo kancleriai, komercinių teismų teisėjai ir kancleriai).

Nacionalinis asmuo ryšiams yra teisėjas, kuris turi teisminės patirties ir dirba Teisingumo ministerijos civilinių bylų departamente. Jis dalyvauja Sąjungos teisės, tarptautinės privatinės teisės ir bendradarbiavimo civilinėse bylose biuro veikloje; šis biuras taip pat yra centrinės valdžios institucija, įgyvendinanti įvairias tarptautinio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose priemones.

Kiekviename apeliaciniame teisme ir Kasaciniame teisme yra paskirtas teisėjas ryšiams (arba vietinis asmuo ryšiams). Jo pareigos yra padėti vietoje spręsti bendradarbiavimo problemas, apie kurias pranešama per tinklą, ir informuoti teisėjus apie teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose priemonių įgyvendinimą bei apie ES teisę apskritai. Apeliacinių teismų ir Kasacinio teismo teisėjai ryšiams gali pranešti apie sunkumus, kylančius taikant Europos teisės aktus, ir nacionaliniam asmeniui ryšiams, kuris šią informaciją perduos atitinkamiems asmenims.

Teismo antstoliams atstovauja Nacionaliniai teismo antstolių rūmai.

Advokatams atstovauja Prancūzijos advokatų asociacijų delegacija (Nacionalinės advokatų asociacijų tarybos delegacija Briuselyje).

Notarams atstovauja Nacionaliniai notarų rūmai.

Prancūzijos ryšių palaikymo teisėjai, vykdantys pareigas Europos Sąjungos šalyse, taip pat priklauso tinklui, kaip ir centrinės valdžios institucijos, atsakingos už teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose priemonių taikymą.

Kartą per metus, maždaug tuo metu, kai pažymima Europos teisingumo diena, visi Prancūzijos tinklo nariai susitinka Paryžiuje, kad aptartų tinklo vykdomą veiklą ir naujienas, susijusias su Sąjungos teise ir jos taikymu civilinėse ir komercinėse bylose.

Paskutinis naujinimas: 08/08/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.