Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Apie tinklą

Italija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Italijos teisminis tinklas įkurtas Italijos teisingumo ministerijoje, Tarptautinių reikalų ir teisminio bendradarbiavimo generalinio direktorato Teismų reikalų departamento Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo tarnyboje.

Šiuo metu yra penki kontaktiniai centrai.

Kontaktiniai centrai nuolat palaiko ryšį su kitais tinklo nariais – su jais bendradarbiauja apdorodami bendradarbiavimo prašymus arba rengdami praktines informacijos suvestines, skirtas skelbti Europos e. teisingumo portale.

Kiti Italijos tinklo nariai yra:

– Nepilnamečių ir bendruomenės teisingumo departamentas (it. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità);

– Automatinių informacinių sistemų generalinis direktoratas (it. Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, kontaktinis centras, skirtas Europos e. teisingumo portalui);

– teisminių dokumentų įteikimo centrinė institucija;

– Nacionalinė advokatų taryba (it. Consiglio Nationale Forense); ir

– Italijos notarų taryba (it. Consiglio Italiano del Notariato).

Europos teisminio tinklo kontaktiniai centrai taip pat palaiko ryšius su:

– Teismų koledžu (it. Scuola Superiore della Magistratura);

– Europos vartotojų centrų tinklo (ECC Net) Italijos padaliniu;

– Vidaus rinkos informacinės sistemos struktūra Italijoje; ir

– Pietro Franzina, katalikiškojo Sacro Cuore universiteto tarptautinės privatinės teisės profesoriumi, kontaktinius centrus konsultuojančiu ekspertu.

Paprastai Europos teisminio tinklo Italijos nariai susitinka kartą per metus.

Kontaktiniai centrai teikia pagalbą teismams ir teisininkams, sprendžiantiems tarpvalstybinius klausimus.

Visi Komisijos siunčiami leidiniai (brošiūros, informacinės santraukos ir kt.) išplatinami teismams, teisininkams ir suinteresuotosioms šalims.

Kartais kontaktiniai centrai priima delegacijas iš kitų valstybių narių, viešinčias Italijoje teisėjų mokymo tikslais.

Teisingumo ministerijos interneto svetainėje pateikta nuoroda į Europos teisminį tinklą: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Valdžios institucijų, vykdančių teisminiam bendradarbiavimui civilinėse ir komercinėse bylose aktualiausius teisės aktus, sąrašas:

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (ES) 1206/2001

Direktyva 8/2003 dėl teisinės pagalbos.

Abiem atvejais centrinė institucija Italijoje yra:

Teisingumo ministerija

Teismų reikalų departamentas (it. Dipartimento Affari di Giustizia)

Tarptautinių reikalų ir teisminio bendradarbiavimo generalinis direktoratas – Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo tarnybos (it. Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria I biuras.

Via Arenula 70

00186 ROME

Telefonas: +39 06 68852633; +39 06 68852180

E. paštas cooperation.dginternazionale@giustizia.it

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl dokumentų įteikimo

Centrinė institucija Italijoje yra:

Teismo antstolių tarnyba prie Romos apeliacinio teismo (it. Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52

00192 ROME

Telefonas: +39 06 328361

Faksas: +39 06 328367933

– 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 („Briuselis IIa“)

– 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 (išlaikymo prievolės)

Centrinė institucija Italijoje yra:

Teisingumo ministerija

Nepilnamečių ir bendruomenės teisingumo departamentas (it. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità);

Via Damiano Chiesa, 24

00136 ROME

Telefonas: +39 06 68188 535/331/326

Faksas: +39 06 68808085

E. paštas autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Paskutinis naujinimas: 21/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.