Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Apie tinklą

Latvija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Nacionalinio tinklo kontaktiniai asmenys yra Teisingumo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo departamento direktorius ir teisininkas. Jie taip pat atlieka centrinės įstaigos atstovų funkcijas. Pagrindinės kontaktinių asmenų funkcijos:

– užtikrinti, kad vietos teisminės institucijos gautų bendrą informaciją apie Bendrijos ir tarptautines priemones, susijusias su teismų bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose, ir teikti informaciją, kuri yra reikalinga, kad valstybių narių teisminės institucijos galėtų sėkmingai bendradarbiauti tarpusavyje ir kad joms būtų lengviau parengti tinkamus teisminio bendradarbiavimo prašymus;

– ieškoti būdų, kaip spręsti įvairius galimus su teisminio bendradarbiavimo prašymais susijusius klausimus;

– naudojantis tinklo interneto svetaine padėti informuoti plačiąją visuomenę apie Europos Sąjungos teisminių institucijų bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose ir apie atitinkamus Bendrijos ir tarptautinius aktus;

– bendradarbiauti organizuojat tinklo susitikimus ir dalyvauti juose;

– padėti parengti ir atnaujinti plačiajai visuomenei skirtą informaciją;

– užtikrinti tinklo narių bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu.

Priklausomai nuo nagrinėjamos temos, kontaktinis asmuo į tinklo susitikimus taip pat kviečia kitų institucijų ekspertus pasidalyti patirtimi. Pavyzdžiui, susitikimuose kontaktinis asmuo kvietė dalyvauti įvairius teisėjus, už įvairias sritis atsakingus Teisingumo ministerijos atstovus, notarus, sertifikuotus tarpininkus, Išlaikymo garantijų fondo atstovus, Teismo antstolių rūmų atstovus, mokslo darbuotojus.

Paskutinis naujinimas: 24/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.