Apie tinklą

Lietuva
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose (toliau – Tinklas) nacionalinis kontaktinis asmuo yra Teisingumo ministerijos Tarptautinio teisės grupės teisininkas, kuris taip pat atlieka centrinės institucijos ar kompetentingos institucijos funkcijas, numatytas ES instrumentuose teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose srityje. Be šių funkcijų, kontaktinis asmuo taip vykdo teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose funkcijas, numatytas tiek ES instrumentuose, tiek tarptautinėse daugiašalėse ir dvišalėse sutartyse, taip pat dalyvauja ES Tarybos ir Komisijos darbo grupių civilinėse bylose veikloje.

Lietuvoje formaliai veikiančio nacionalinio teisminio tinklo, vienijančio nacionalinius Tinklo narius, nėra sukurta. Bendradarbiavimas ir susižinojimas Tinklo klausimais paprastai vyksta el. laiškais ad hoc pagrindu.

Europos Komisijos pateikiamą informaciją apie Tinklo susitikimus ir kitus su Tinklo veikla susijusius klausimus gauna Teisingumo ministerijoje paskirtas Tinklo kontaktinis asmuo, kuris šią informaciją perduoda kompetentingoms nacionalinėms institucijoms ar teismams (per Nacionalinę teismų administraciją), atsižvelgdamas į klausimo/ susitikimo dalykinę sritį ir minėtų institucijų kompetenciją. Tokiu būdu užtikrinama, kad informacija ir klausimai apie Tinklą pasiektų reikiamą instituciją.

Kontaktinis asmuo ir nacionalinių kompetentingų institucijų, teismų atstovai, prireikus, ryšius palaiko ir konkrečiais problemas sprendžia ne tik el. paštu, bet ir telefonu. Į kitų valstybių kontaktinių asmenų pateiktus paklausimus kontaktinis asmuo atsako pats arba nedelsiant persiunčia kompetentingai institucijai, kad ši pateiktų atsakymą, ir koordinuoja atsakymo persiuntimą prašymą pateikusiam kolegai. Kontaktinis asmuo taip pat padeda teismams atsakyti į jų veikloje iškilusius praktinius bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis klausimus, teismų atstovus arba pareiškėjus reikiamos informacijos paieškai nukreipia į E.teisingumo portalo aktualią skiltį.

Tinklo nariai ir/ arba centrinės institucijos Reglamente numatytos funkcijos vykdyti Lietuvoje yra Teisingumo ministerija (ir jos atitinkami vidiniai padaliniai), ryšių palaikymo teisėjai, Nacionalinė teismų administracija, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Lietuvos antstolių rūmai, Lietuvos notarų rūmai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius.

Paskutinis naujinimas: 18/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.