Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Apie tinklą

Portugalija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Kontaktinis asmuo

Portugalija paskyrė civilinių bylų ETT (Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose) nacionalinį kontaktinį asmenį. Šis kontaktinis asmuo yra teisėjas, paskirtas Aukščiausiosios teisminių institucijų tarybos (Conselho Superior da Magistratura) konkurso būdu.

Nacionalinis tinklas

Nacionalinį tinklą sudaro centrinės institucijos, kaip numatyta ES teisės aktuose, kituose tarptautiniuose teisės aktuose, kurių šalimi yra Portugalija, ar nacionalinėse teisinėse nuostatose dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose; administracinės institucijos, atsakingos už bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose sritį, ir profesinės asociacijos, atstovaujančios teisės specialistams, kurie tiesiogiai dalyvauja vykdant tarptautines ir ES priemones, susijusias su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose.

Nacionalinis tinklas neapima ryšių palaikymo teisėjų ar ekspertų.

Nacionaliniai tinklo nariai

Be kontaktinio asmens, nacionalinio tinklo struktūrą sudaro vienuolika narių:

 • Teisingumo politikos generalinis direktoratas (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Reintegravimo ir kalėjimų paslaugų generalinis direktoratas (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Registro įstaigų ir notarų institutas (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Finansų valdymo ir teisingumo infrastruktūros institutas (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Taikos teisėjų taryba (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Socialinės apsaugos institutas (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Nusikaltimo aukų apsaugos komitetas (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Teisėjas iš Tarptautinio Hagos teisėjų tinklo
 • Advokatų asociacija (Ordem dos Advogados)
 • Teisininkų ir teisėsaugos pareigūnų asociacija (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Notarų asociacija (Ordem dos Notários)

Centrinės institucijos

Iš pirmiau minėtų narių centrinės institucijos arba subjektai, kompetentingi atlikti tam tikras ES teisėje numatytas užduotis, yra šios:

Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas, Teisingumo ministerija

 • 2008 m. gruodžio 18 d. Reglamentas (EB) Nr. 4/2009
 • 2000 m. lapkričio 13 d. Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007
 • 2001 m. gegužės 28 d. Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001
 • 1965 m. Hagos konvencija dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje
 • 1970 m. Hagos konvencija dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo užsienyje
 • 2007 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo
 • 1956 m. Niujorko konvencija dėl išlaikymo išieškojimo užsienyje

Reintegravimo ir kalėjimų paslaugų generalinis direktoratas, Teisingumo ministerija

 • 2003 m. lapkričio 27 d. Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003
 • 1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų
 • 1996 m. Hagos konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje

Registro įstaigų ir notarų institutas, Teisingumo ministerija

 • 2012 m. liepos 4 d. Reglamentas (ES) Nr. 650/2012.

Socialinės apsaugos institutas, Solidarumo ir socialinės apsaugos ministerija (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • 2003 m. sausio 27 d. Direktyva 2003/8/EB

Nusikaltimo aukų apsaugos komitetas, Teisingumo ministerija

 • 2004 m. balandžio 29 d. Direktyva 2004/80/EB

Generalinė prokuratūra

 • 2000 m. Hagos konvencija dėl tarptautinės suaugusiųjų asmenų apsaugos

Nehierarchinės struktūros nacionalinio tinklo koordinavimas

Portugalijoje nacionalinio tinklo struktūra yra nehierarchinė. Kontaktinio asmens užtikrinamas koordinavimas yra pagrįstas savanorišku nacionalinių narių bendradarbiavimu. Nacionaliniai nariai reguliariai dalyvauja kas ketvirtį kontaktinio asmens organizuojamuose susirinkimuose. Kai taikant ES teisę reikia keisti nacionalinę sistemą, rengiami posėdžiai, kuriuose gali dalyvauti tik atitinkami nacionaliniai nariai.

Tinklas neapima ekspertų. Jeigu klausimui išspręsti reikalinga eksperto nuomonė, kontaktinis asmuo paprašo neformaliai ir savanoriškai bendradarbiauti tinkamiausios nacionalinės institucijos. Visi nacionaliniai nariai kontaktinio asmens yra nuolat skatinami bendradarbiauti specifinėse savo kompetencijos ir atsakomybės srityse užtikrinant teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.