Apie tinklą

Rumunija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

2001 m. teisingumo ministro įsakymu buvo įsteigtas Tarptautinės teisminės pagalbos nacionalinių korespondentų tinklas (rum. Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenței judiciare internaționale), pagrįstas Europos teisminio tinklo modeliu. 2004 m. kovo mėn., vadovaujantis dviem teisingumo ministro įsakymais, tinklas buvo pertvarkytas į du specializuotus tinklus – Rumunijos teisminį tinklą baudžiamosiose bylose (rum. Rețeaua Judiciară Română în materie penală), kuris atitinka Europos teisminį tinklą, ir Rumunijos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose (rum. Rețeaua Judiciară Română în materie civilă și comercială), kuris atitinka Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose. Šie du tinklai pertvarkyti kelis kartus (2005, 2007, 2010, 2014, 2016, 2019 ir 2022 m.) atsižvelgiant į atitinkamų ES teisės aktų pakeitimus ir nacionalinės teisminės sistemos darbuotojų pasikeitimus.

Pastarąjį kartą atnaujinimas atliktas pagal 2022 m. liepos 25 d. Teisingumo ministro įsakymą Nr. 3501/C, atsižvelgiant į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 568/2009/EB, iš dalies keičiantį 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimą 2001/470/EB. Įsakymas parengtas remiantis Vyriausybės nutarimu Nr. 123/2007 dėl tam tikrų priemonių teisminiam bendradarbiavimui su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis stiprinti, patvirtintu su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 85/2008.

Rumunijos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose nacionaliniu lygmeniu atitinka Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose.

Rumunija paskyrė du Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nacionalinius kontaktinius asmenis. Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose kontaktiniai asmenys priklauso Teisingumo ministerijai. Taip užtikrinama, kad būtų vykdomos Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose pareigos.

Pagal [Tarybos sprendimo 2001/470/EB] 6 straipsnį, Rumunijos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose sudaro po vieną teisėją iš Aukštojo Kasacinio ir Teisingumo Teismo (rum. Înalta Curte de Casație și Justiție) I-ojo civilinių bylų skyriaus ir II-ojo civilinių bylų skyriaus, po vieną teisėją iš apeliacinių teismų I-ojo civilinių bylų skyriaus ir II-ojo civilinių bylų skyriaus (anksčiau – komercinės bylos), po vieną teisėją iš kiekvieno specialiojo nepilnamečių ir šeimos bylų teismo (skyriaus), kurio specializacija – civilinės bylos, susijusios su tarptautiniu vaikų grobimu ir žalos atlyginimu nusikaltimų aukoms, Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktorato, kuris taip pat vykdo Teisingumo ministerijos, kaip centrinės institucijos dėl tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose, funkcijas, pareigūnai ir po vieną paskirtą atstovą iš Rumunijos notarų (rum. notari publici), antstolių / teismo antstolių (rum. executori judecătoreşti) ir advokatų (rum. avocaţi) profesinių asociacijų. Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nacionaliniai kontaktiniai asmenys yra Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose tikrieji nariai.

Teisėjai, kurie yra Rumunijos teisminio tinklo nariai, yra paskirti Aukščiausiosios magistratų tarybos (rum. Consiliul Superior al Magistraturii) sprendimu.

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai išvardyti 2022 m. liepos 25 d. Įsakymo Nr. 3501/C priede. Šis priedas yra neatskiriama įsakymo dalis.

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai – Aukštojo Kasacinio ir Teisingumo Teismo, apeliacinių teismų, specialiųjų nepilnamečių ir šeimos bylų teismų (skyrių), Bukarešto tribunolo (ryšių palaikymo teisėjai Tarptautiniame Hagos tinkle dėl 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų ir Žalos atlyginimo nusikaltimų aukoms komisijos paskirtasis teisėjas) teisėjai:

Aukštasis Kasacinis ir Teisingumo Teismas (rum. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Teisėja Denisa-Livia BĂLDEAN, I-asis civilinių bylų skyrius

Teisėja Adina-Georgeta PONEA, I-asis civilinių bylų skyrius

Teisėja Andreia-Liana CONSTANDA, I-asis civilinių bylų skyrius

Teisėja Roxana POPA, II-asis civilinių bylų skyrius

Alba Julijos apeliacinis teismas (rum. Curtea de Apel)

Teisėja Cristina-Gheorghina NICOARĂ, I-asis civilinių bylų skyrius

Teisėja Adina-Camelia IFTIMUȘ, II-asis civilinių bylų skyrius

Bakeu apeliacinis teismas

Teisėja Sorina CIOBANU, pirmininkė, I-asis civilinių bylų skyrius

Teisėja Loredana ALBESCU, pirmininkė, Bakeu apeliacinis teismas

Brašovo apeliacinis teismas

Teisėja Elena-Clara CIAPĂ, Civilinių bylų skyrius

Teisėja Simona-Petrina GAVRILĂ, Civilinių bylų skyrius

Brašovo nepilnamečių ir šeimos bylų tribunolas (rum. Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Teisėjas Andrei IACUBA, Brašovo nepilnamečių ir šeimos bylų tribunolas

Bukarešto apeliacinis teismas

Teisėja Andreea-Florina MATEESCU, III-asis civilinių bylų skyrius

Teisėja Dorina ZECA, IV-asis civilinių bylų skyrius

Teisėja Maria-Cristina FINTOC, IV-asis civilinių bylų skyrius

Teisėjas Ștefan-Ciprian CMECIU, V-asis civilinių bylų skyrius

Teisėjas Felix-Lucian ȘALAR, VI-asis civilinių bylų skyrius

Teisėjas Romeo GLODEANU, V-asis civilinių bylų skyrius

Teisėjas Bogdan CRISTEA, VIII-asis skyrius – Administraciniai ir mokestiniai ginčai

Bukarešto tribunolas

Teisėja Anca Magda VOICULESCU, IV-asis civilinių bylų skyrius (ryšių palaikymo teisėja Tarptautiniame Hagos tinkle dėl 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų)

Teisėjas Sorin-Vasile IVANCIUC, I-ojo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, Bukarešto tribunolas, Žalos atlyginimo nusikaltimų aukoms komisija

Klužo apeliacinis teismas

Teisėjas Axente-Irinel ANDREI, II-ojo civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Konstancos apeliacinis teismas

Teisėja Luminița-Marinela DAN, II-asis civilinių bylų skyrius

Teisėja Ecaterina GRIGORE, Administracinių ir mokestinių ginčų skyrius

Krajovos apeliacinis teismas

Teisėja Lotus-Manuela GHERGHINĂ, II-asis civilinių bylų skyrius

Teisėja Gabriela IONESCU, I-ojo civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Galacio apeliacinis teismas

Teisėja Aneta-Luminița CRISTEA, I-asis civilinių bylų skyrius

Teisėjas Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, Galacio apeliacinio teismo pirmininkas

Teisėja Andreea ARHIP, II-ojo civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Teisėjas Alexandru BLEOANCĂ, II-asis civilinių bylų skyrius, Galacio apeliacinio teismo pirmininko pavaduotojas

Jasų apeliacinis teismas

Teisėja Maria-Cristina POPA, Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Teisėja Elena Crizantema PANAINTE, Darbo ir socialinės apsaugos bylų skyrius

Teisėja Alina-Gianina PRELIPCEAN, Administracinių ir mokestinių ginčų skyrius, Jasų apeliacinio teismo pirmininko pavaduotoja

Oradios apeliacinis teismas

Teisėja Dorina-Mihaela BEREȘ, I-asis civilinių bylų skyrius

Teisėja Marcela FILIMON, II-ojo civilinių bylų skyriaus – Administraciniai ir mokestiniai ginčai – pirmininkė

Piteščio apeliacinis teismas

Pirmininkė Emilia-Raluca TRANDAFIR, Piteščio apeliacinis teismas

Teisėja Corina PINCU IFRIM, I-asis civilinių bylų skyrius

Teisėja Maria-Ruxandra DANCIU, II-asis civilinių bylų skyrius – Administraciniai ir mokestiniai ginčai

Teisėja Alina PAVELESCU, Civilinių bylų skyrius, Ardžešo tribunolas

Teisėja Beatrix-Yvone Vesna PIESS-MALIMARCOV, Civilinių bylų skyrius, Vilčos tribunolas

Ploješčio apeliacinis teismas

Teisėja Adriana-Maria RADU, I-ojo civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Teisėja Aida-Liliana STAN, II-asis civilinių bylų skyrius – Administraciniai ir mokestiniai ginčai

Teisėjas Ionel STĂNESCU, II-asis civilinių bylų skyrius, Administraciniai ir mokestiniai ginčai, Ploješčio apeliacinio teismo pirmininko pavaduotojas

Sučavos apeliacinis teismas

Teisėja Ștefania-Fulga ANTON, I-asis civilinių bylų skyrius

Teisėja Ana-Maria TURCULET, II-ojo civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Teisėjas Marius-Ionel GALAN, Administracinių ir mokestinių ginčų skyriaus pirmininkas

Tirgu Murešo apeliacinis teismas

Teisėja Andreea CIUCĂ, Tirgu Murešo apeliacinio teismo pirmininkė

Teisėja Adriana-Loredana BERINDEAN, II-asis civilinių bylų skyrius – Administraciniai ir mokestiniai ginčai

Timišoaros apeliacinis teismas

Teisėja Mădălina JEBELEAN, I-asis civilinių bylų skyrius

Teisėja Ramona-Ioana RISTEA, II-asis civilinių bylų skyrius

Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nacionaliniai kontaktiniai asmenys – teisės specialistai, turintys teisėjų ir prokurorų statusui lygiavertį statusą

Tarnybos vadovas Flavius-George PĂNCESCU, Tarptautinis teisminis bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose, Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas, Teisingumo ministerija

Ioana BURDUF (teisininkė, turinti teisėjo arba prokuroro statusui lygiavertį statusą), Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas, Teisingumo ministerija

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai – Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktorato teisės specialistai, turintys teisėjų ir prokurorų statusui lygiavertį statusą, kurie vykdo Teisingumo ministerijos, kaip centrinės institucijos dėl tarptautinio teisminio bendradarbiavimo, funkcijas ir kurie atlieka tinklo sekretoriato funkciją

Camelia TOBĂ (teisininkė, turinti teisėjo arba prokuroro statusui lygiavertį statusą), Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas, Teisingumo ministerija

Rumunijos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai – po vieną atstovą, paskirtą Rumunijos nacionalinės notarų sąjungos ir antstolių bei advokatų asociacijų prezidentų

Octavian ROGOJANU, notaras (rum. notar public), Rumunijos nacionalinės notarų sąjungos tarybos sekretorius

Constantin Adrian STOICA, antstolis / teismo antstolis, Rumunijos nacionalinė antstolių sąjunga (rum. Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokatas, Nacionalinė Rumunijos advokatų asociacijų sąjunga (rum. Uniunea Națională a Barourilor din România)

Paskutinis naujinimas: 03/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.