Apie tinklą

Slovakija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Šiuo metu Slovakijos tinklą sudaro:

  • keturi kontaktiniai asmenys iš Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos (Tarptautinės teisės departamento (sk. Sekcia medzinárodného práva) Tarptautinės privatinės teisės skyriaus (Odbor medzinárodného práva súkromného));
  • šeimos teisės ryšių palaikymo teisėjas;
  • kitų ES dokumentuose nustatytų centrinių institucijų atstovai:

Tarptautinės vaikų ir jaunimo teisinės apsaugos centro (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),  
Teisinės pagalbos centro (Centrum právnej pomoci);

  • profesinių organizacijų atstovai:

Slovakijos advokatų asociacijos (Slovenská advokátska komora),  
Slovakijos Respublikos notarų rūmų (Notárska komora Slovenskej republiky),  
Slovakijos antstolių rūmų (Slovenská komora exekútorov).

Priėmus Tarybos sprendimą 2001/470/EB, sukuriantį Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose, siekiant užtikrinti veiksmingą Slovakijos Respublikos dalyvavimą Europos teisminiame tinkle civilinėse ir komercinėse bylose, Slovakijoje buvo sukurtas Teisminis tinklas civilinėse bylose (Súdna sieť pre občianske veci Slovenskej republiky). Slovakijos teisminį tinklą civilinėse bylose sudaro kontaktiniai asmenys (teisėjai arba vyresnieji teismo pareigūnai) iš kiekvieno apylinkės teismo (okresný súd), apygardos teismo (krajský súd) ir iš Aukščiausiojo Teismo (Najvyšší súd).

Paskutinis naujinimas: 06/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.