Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovėnų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Apie tinklą

Slovėnija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose (ETT) veiklą Slovėnijoje vykdo 3 kontaktiniai asmenys ir 16 tinklo narių.

Kontaktiniai asmenys yra Slovėnijos Respublikos teisingumo ministerijos darbuotojai. Tai leidžia kasdien derinti ir koordinuoti kontaktinių asmenų darbą.

Apylinkės teismai, kurių Slovėnijos Respublikoje yra 11, įgalioti teikti tarptautinę pagalbą civilinėse ir komercinėse bylose. Slovėnija, vadovaudamasi 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimo, sukuriančio Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose, 2 straipsnio 1 dalies d punktu, ETT nariais paskyrė po vieną atstovą iš kiekvieno apylinkės teismo. Be to, Slovėnija paskyrė du specialius tinklo narius (teisėjus), kurie yra kompetentingi įsitraukti į tarptautinį bendradarbiavimą šeimos bylose; vienas iš jų dirba apylinkės teisme, kitas – Teisingumo ministerijoje.

2009 m. atlikti Tarybos sprendimo, sukuriančio ETT, daliniai pakeitimai užtikrino, kad ETT būtų galima bendradarbiauti su kitų teisinių profesijų atstovais. Nuo 2011 m. tinklo nariai taip pat yra Slovėnijos notarų rūmai (Notarska zbornica Republike Slovenije), Slovėnijos advokatų asociacija (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) ir Slovėnijos testamento vykdytojų rūmai (Zbornica izvršiteljev Slovenije).

Teisėjų ir kitų teisės profesijų atstovų dalyvavimas ETT yra reikšmingas siekiant ETT tikslų, nes užtikrina tiesioginį bendradarbiavimą tarp teisėjų ir kitų teisės profesijų atstovų, o tai svarbu gerinant konkrečių bylų nagrinėjimą teismuose.

Kontaktiniai asmenys ir ETT nariai tarpusavyje dažnai bendrauja, ypač kilus poreikiui, el. paštu, telefonu ar tiesiogiai, taip pat susitinka per metinius nacionalinius susirinkimus.

Paskutinis naujinimas: 01/02/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.