Apie tinklą

Ispanija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Europos teisminio tinklo veikimas Ispanijoje

Pagal 2015 m. liepos 7 d. Įstatymo 16/2015, reglamentuojančio Ispanijos nacionalinio Eurojusto nario statusą, 33 straipsnį už jurisdikcijos kolizijos atvejus, tarptautinius teisminio bendradarbiavimo tinklus ir Teisingumo ministerijos darbuotojų komandiravimą į užsienį, Ispanijos kontaktinių asmenų, priklausančių tarptautiniams teisminio bendradarbiavimo tinklams, paskyrimą ir atleidimą pagal jų tarnybos taisykles Ispanijoje atsako Teisingumo ministerija.

Kontaktiniais asmenimis skiriami asmenys, turintys patvirtintos tarptautinio teisinio bendradarbiavimo patirties ir gerai mokantys atitinkamai anglų arba prancūzų kalbą, taip pat užtikrinantys bent jau teismų, Generalinės prokuratūros (isp. Ministerio Fiscal) ir Teisingumo ministerijos atstovavimą. Šiuo tikslu Generalinė teismų taryba (isp. Consejo General del Poder Judicial) ir generalinis prokuroras (isp. Fiscal General del Estado) turi siūlyti teisingumo ministrui paskirti ir atleisti atitinkamų profesijų kontaktinius asmenis. Kontaktinio asmens statusas prarandamas, kai tik atitinkamas asmuo nustoja dirbti jį skirti pasiūliusioje institucijoje. Apie tai turi būti pranešta Teisingumo ministerijai, o pastaroji turi informuoti tinklo sekretoriatą.

Ispanijos tarptautinių teisminio bendradarbiavimo tinklų kontaktiniai asmenys yra aktyvūs tarpininkai, kurie palengvina skirtingų valstybių teisminių institucijų bendradarbiavimą. Į juos gali kreiptis atitinkamos Ispanijos valdžios institucijos, taip pat visi kiti kontaktiniai asmenys, ir pateikti jiems teisinę ir praktinę informaciją, reikalingą teisminiam bendradarbiavimui gerinti. Kiekvienais metais Ispanijos kontaktiniai asmenys turi perduoti statistinius duomenis apie savo veiklą institucijai, kuriai jie priklauso.

Kontaktiniai asmenys

Ispanijoje tinklo kontaktiniai asmenys dirba Teisingumo ministerijoje, Generalinėje teismų taryboje ir Generalinėje prokuratūroje (isp. Fiscalía General del Estado). Šiuo metu aštuoni kontaktiniai asmenys dirba šiose institucijose:

 • 6 kontaktinius asmenis skiria Teisingumo ministerija, 2 iš jų dirba Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo generaliniame subdirektorate (isp. Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) ir 4 – teismo registruose (isp. Letrados de la Administración de la Justicia);
 • 1 kontaktinį asmenį skiria Generalinė teismų taryba;
 • 1 kontaktinį asmenį skiria Generalinė prokuratūra.

Pagrindinė institucija

Ispanijoje Teisingumo ministerijos Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių generalinis direktoratas (isp. Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos) yra pagrindinė institucija, atsakinga už tarptautinį teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose.

Ryšių palaikymo teisėjai

Ispanijos teisėje jau yra nuostata, kuria remiantis reikalaujama, kad žinomi Europos Sąjungos valstybės narės ryšių palaikymo teisėjai taptų Europos teisminio tinklo kontaktiniais asmenimis ir veiktų kaip kontaktiniai asmenys pagal 2015 m. liepos 7 d. Įstatymo 16/2015 34 straipsnį. Šio statuso netenkama praradus ryšių palaikymo teisėjo statusą. Ispanija yra paskyrusi ryšių palaikymo teisėjus šiose šalyse: Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje, Maroke, Belgijoje, Nyderlanduose ir Liuksemburge.

Kitos teisminės ar administracinės institucijos, atsakingos už teisminį bendradarbiavimą

Ispanijoje veikia šie vidaus mechanizmai, atsakingi už tarptautinį teisinį bendradarbiavimą:

 • Ispanijos tarptautinio teisminio bendradarbiavimo teisminis tinklas (isp. Red Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE), pavaldus Generalinei teismų tarybai, kurio tikslas – padėti Ispanijos teismams, pateikusiems arba gavusiems teisminio bendradarbiavimo prašymus, vykdyti teisminę veiklą ir padėti kitiems teisminio bendradarbiavimo tinklų nariams. Ispanijos tarptautinio teisminio bendradarbiavimo teisminio tinklo nariai savo narystę šiame tinkle gali derinti su naryste Europos teisminio bendradarbiavimo tinkluose. Todėl Ispanijos tarptautinio teisminio bendradarbiavimo teisminio tinklo (Civilinių bylų skyriaus) teisėjai yra Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose nariai, padedantys bendradarbiauti su savo pareigas atliekančiais kolegomis kitose tinklo šalyse.
 • Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo prokurorų tinklas (isp. Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional), kuris buvo įkurtas 2002 m. siekiant teikti pagalbą tarptautinio teisinio bendradarbiavimo klausimais kiekvienoje Generalinės prokuratūros įstaigoje.
 • Šiam tinklui priklausantys prokurorai, kurie yra tarptautinio bendradarbiavimo ekspertai, padeda greitai ir veiksmingai nukreipti, orientuoti ir teikti tarptautinę teisminę pagalbą.
 • Teismų registrų tinklas (isp. Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) yra nacionaliniu lygmeniu veikianti koordinuojanti institucija, kurią 2010 m. įsteigė Teisingumo ministerija. Jai priklauso teismo registrai, kurie specializuojasi tarptautinio teisinio bendradarbiavimo srityje ir padeda įvairioms teisminėms institucijoms (isp. Oficinas Judiciales) atsakyti į užklausas ir spręsti klausimus, susijusius su tarptautiniu teisiniu bendradarbiavimu.

Profesinės asociacijos

Ispanijoje veikia šios profesinės asociacijos, atstovaujančios teisininkams, kurie tiesiogiai prisideda prie Sąjungos aktų ir tarptautinių teisinių dokumentų taikymo vykdant teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose:

 • Generalinė notarų taryba (isp. Consejo General del Notariado);
 • Ispanijos teisininkų generalinė taryba (isp. Consejo General de la Abogacía Española);
 • Ispanijos turto ir komercinių registrų asociacija (isp. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España);
 • Ispanijos generalinė teisinių atstovų taryba (isp. Consejo General de Procuradores de España).

Informacija apie tinklą

Teikiant informaciją apie tarptautinį teisinį bendradarbiavimą ir tarptautinę teisminę pagalbą, Ispanijos teisingumo ministerijos svetainėje pateikiama nuoroda į Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose svetainę, kurią galima rasti adresu Cooperación Jurídica Internacional (mjusticia.gob.es)

Ispanijos generalinė teismų taryba teikia informaciją apie Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose savo svetainėje adresu https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, kurioje taip pat yra nuorodų į Europos teisminį atlasą civilinėse ir komercinėse bylose ir Europos e. teisingumo portalą.

Generalinė prokuratūra teikia informaciją apie Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose savo svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 28/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.