Apie tinklą

Švedija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Švedija yra paskyrusi asmenį, kuris dirba Teisingumo ministerijos Proceso teisės ir teismo reikalų skyriuje kaip kontaktinis Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose asmuo, ir asmenį, kuris dirba Teisingumo ministerijos Nusikalstamumo politikos skyriuje kaip E. teisingumo portalo kontaktinis asmuo.

Tinklo nariai Švedijoje yra Švedijos nacionalinė teismų administracija, Švedijos advokatūrų asociacija, Švedijos vykdymo institucija, Švedijos socialinio draudimo agentūra, Šeimos teisės ir pagalbos tėvams institucija, Švedijos kompensacijų ir pagalbos nusikaltimų aukoms institucija, taip pat dvi centrinės įstaigos (Teisingumo ministerijos Baudžiamųjų bylų ir tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skyrius ir Užsienio reikalų ministerijos Konsulinių reikalų ir civilinės teisės departamentas).

Paskutinis naujinimas: 12/12/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.