Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Informācija par tīklu

Austrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Austrija ir Federālās Konstitucionālo lietu, reformu, regulējuma mazināšanas un tieslietu ministrijas (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) I.9. departamentā izveidojusi centrālo kontaktpunktu, kas izskata juridiskos jautājumus, kuri ar tīkla starpniecību tiek saņemti no ārvalstu kontaktpunktiem, veic dažādus ar koordināciju un organizāciju saistītus uzdevumus un organizē un rediģē ierakstus par Austriju tīkla faktu lapās, ko publicē Eiropas tiesiskuma portālā.

Turklāt divi tiesneši ir iecelti par kontaktpunktiem katrai no četrām augstāko reģionālo tiesu (Oberlandesgericht) jurisdikcijām (trīs — Vīnes jurisdikcijai). Ieceltie tiesneši sniedz palīdzību un atbalstu ārvalstu kontaktpunktiem un Austrijas tiesām individuālās lietās, kas ietver tiesu iestāžu pārrobežu sadarbību (piemēram, kad ir problēmas ar pierādījumu vākšanu vai dokumentu izsniegšanu pārrobežu kontekstā). Šādos gadījumos ārvalstu kontaktpunktiem jāsazinās ar attiecīgo vietējo tiesu iestāžu kontaktpunktu, nevis ar galveno kontaktpunktu Federālajā Konstitucionālo lietu, reformu, regulējuma mazināšanas un tieslietu ministrijā. Vīnes Augstākās reģionālās tiesas jurisdikcijā ir Vīnes, Lejasaustrijas un Burgenlandes provinces, Lincas Augstākās reģionālās tiesas jurisdikcijā ir Augšaustrijas un Zalcburgas provinces, Insbrukas Augstākās reģionālās tiesas jurisdikcijā ir Tiroles un Forarlbergas provinces, un Grācas Augstākā reģionālā tiesa atbild par Štīrijas un Karintijas provincēm.

Kontaktinformācija par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla Austrijas kontaktpunktiem un to nosaukumi ir atrodami šādā saitē: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do.

Privātpersonas/puses tiesas procesos vai to likumīgie pārstāvji nevar tieši sazināties ar tīkla kontaktpunktiem. Tomēr tās var prasīt, lai tiesnesis, kurš vada tiesas procesu, ļauj tām sazināties ar kontaktpunktu.

Austrijas Advokātu asociācija (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) un Austrijas Notāru palāta (Österreichische Notariatskammer) ir Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla locekles kopš 2011. gada 1. janvāra, tomēr saskaņā ar 2001. gada 28. maija Lēmumu par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu (2001/470/EK), kas grozīts ar 2009. gada 18. jūnija Lēmumu 568/2009/EK, tās nav kompetentas izskatīt individuālus gadījumus.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tālr.: +43/1/535-1275, fakss: +43/1/535-1275-13
E-pasts: rechtsanwaelte@oerak.at
Valodas: vācu un angļu

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tālr.: +43/1/4024-5090, fakss: +43/1/406-3475
E-pasts: kammer@notar.or.at
Valodas: vācu, franču un angļu

Lapa atjaunināta: 22/04/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.