Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Informācija par tīklu

Horvātija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Horvātijas Republikā atrodas divi kontaktpunkti, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās.

Kontaktpunkti ir izveidoti Starptautiskās tiesiskās sadarbības un Eiropas lietu direktorātā un Horvātijas Republikas Tieslietu ministrijas Starptautiskās tiesiskās palīdzības un tiesiskās sadarbības civillietās departamentā.

Minētajā departamentā kontaktpunktu darbībā palīdz vairāki ierēdņi, tādējādi darbu saskaņā ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās (EJN) faktiski veic Starptautiskās tiesiskās palīdzības un tiesiskās sadarbības civillietās departamenta ierēdņu darba grupa, līdztekus pildot citus darba pienākumus departamentā.

Lai arī Horvātijas Republikā nav oficiāla valsts mēroga sadarbības tīkla, kontaktpunkti sadarbojas ar tiesnešiem un citiem Tieslietu ministrijas ekspertiem, un citām kompetentām iestādēm, jurisprudences profesoriem, notāriem un citiem ekspertiem un praktizējošiem juristiem dažādās jurisprudences jomās. Sociālās politikas un jauniešu lietu ministrija arī ir iesaistīta tīkla darbībā un aktīvi piedalās Eiropas Komisijas organizētajās tīkla sanāksmēs kā centrālā iestāde dažās regulējuma jomās. Tīkls ir atvērts visiem praktizējošajiem juristiem, kuri vēlas un ir ieinteresēti piedalīties Eiropas tiesību aktu ieviešanā Horvātijas Republikā.

Saziņa Horvātijas Republikā notiek pa e-pastu un tālruni, un sanāksmes notiek pēc nepieciešamības.

Saziņa ar kontaktpunktiem citās dalībvalstīs notiek pa e-pastu, un kontaktpunkti un citi tīkla dalībnieki regulāri piedalās EJN sanāksmēs, kuras organizē Eiropas Komisija.

Tā kā Tieslietu ministrija atsevišķās regulējuma jomās ir centrālā iestāde, kontaktpunkti veic centrālās iestādes darbības, ievāc ziņas un atbild uz citu dalībvalstu kontaktpunktu pieprasījumiem (sadarbojoties ar tiesnešiem, citiem praktizējošiem juristiem un ekspertiem pēc nepieciešamības), nosūta pieprasītos datus Komisijai un veic darbības, kas ir nepieciešamas, lai publicētu informāciju Eiropas Komisijas attiecīgajos portālos. Kontaktpunkti izplata Eiropas Komisijas publikācijas tiesām, pilsoņiem un citām mērķgrupām un darbojas tā, lai palielinātu tīkla redzamību.

Kontakti: EJNcontact@pravosudje.hr

Lapa atjaunināta: 05/11/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.