Informācija par tīklu

Kipra
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Kiprā tīkla darbība tiek organizēta, norīkojot valsts kontaktpunktus (VKP). Pašlaik ir seši (6) VKP — viens tiesnesis, divi Kipras Republikas Juristu biroja juristi, divi Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrijas ierēdņi (viens jurists un viens administratīvais darbinieks) un viens Kipras Advokātu asociācijas loceklis.

Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrijas VKP atbild par visu sešu VKP koordinēšanu. Kad tiek saņemts jautājums vai informācijas pieprasījums no tīkla vai pieprasījums no citas dalībvalsts valsts kontaktpunktiem, Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrijas VKP nodrošina, ka pieprasījums tiek pārsūtīts pārējiem VKP un apspriests ar tiem, lai izlemtu, kuru Kipras iestādi vai aģentūru iecelt prasības izskatīšanai vai prasītās informācijas sniegšanai.

Lapa atjaunināta: 07/12/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.