Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Informācija par tīklu

Ziemeļīrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Kontaktpunkti

Katrai no četrām AK jurisdikcijām ir viens kontaktpunkts. Tā kā katra jurisdikcija ir atdalīta, šo kontaktpunktu darbs nedublējas — katram ir individuāla atbildība par tīklu attiecīgajā jurisdikcijā. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā iesniegtie vaicājumi jāsūta attiecīgās jurisdikcijas kontaktpunktam.

Īrijā kontaktpunkts darbojas Ziemeļīrijas Tieslietu departamentā. Kontaktpunkts nenodarbojas ar tīkla jautājumiem pilnu darba laiku, bet var aicināt vairākus operatīvajā un politikas jomā strādājošus kolēģus sniegt palīdzību ar tīklu saistītos jautājumos. Darbs ar tīklu tiek apvienots ar vairākiem citiem uzdevumiem.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla darbība Ziemeļīrijā

Ziemeļīrijā nav oficiāla vietēja tīkla. Tomēr Tieslietu departamentā ir izveidots tādu personu tīkls, kas ir eksperti attiecīgajās politikas jomās. Kontaktpunktam ir arī izveidoti kontakti ar attiecīgajiem departamentiem, kuriem var nosūtīt informācijas pieprasījumus, kas nav kontaktpunkta departamenta kompetencē. Tā kā Ziemeļīrija ir maza jurisdikcija, kontaktpunktam ir plašs iekšēju kontaktu tīkls, kas var sniegt palīdzību saistībā ar lielāko daļu saņemto informācijas pieprasījumu un vaicājumu.

Visefektīvākais veids pieprasījumu un informācijas sūtīšanai ir e-pasts. Tas ļauj ātri un pilnībā pārsūtīt ziņojumus, jo īpaši ārējām kontaktpersonām, tādējādi panākot, ka attiecīgajam personālam ir vajadzīgā informācija, lai palīdzētu atbildēt uz vaicājumiem.

Kontaktpunkts nodrošina, ka notiek konsultēšanās ar attiecīgajiem politikas, administratīvajiem vai juridiskajiem ekspertiem, kad tiek saņemti vaicājumi un pirms tīkla attiecīgajām sanāksmēm. Piezīmes par sanāksmēm un informācija par nepieciešamajām darbībām tiek izplatīta pēc vajadzības.

Informēšana

Ziemeļīrijā nav vietējas tīmekļa vietnes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla vajadzībām. Informācija tiek sniegta, izmantojot esošās vietnes. Aizvien biežāk tiek iekļautas atsauces uz e-Justice portālu. Kontaktpunkts ir sadarbojies ar citām iestādēm, kas nodrošina informācijas avotus, tostarp Ziemeļīrijas Tiesu dienestu (https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), jo šīs iestādes publiskajā tīmekļa vietnē ir iekļauta informācija, kas saistīta ar tīkla darbību, piemēram, informācija par ārvalstu spriedumu piespiedu izpildi, Eiropas maza apjoma prasību un Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrām, utt. Ziemeļīrijas valdības tīmekļa vietnē (http://www.nidirect.gov.uk) arī ir informācija par Eiropas maza apjoma prasību procedūru.

Attiecīgās sanāksmēs, konferencēs un publikācijās tiek izmantota iespēja, lai uzlabotu informētību par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu un e-Justice portāla lapām.

Lapa atjaunināta: 03/02/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.