Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Informācija par tīklu

Slovākija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Tīkls ietver:

  1. galvenos kontaktpunktus, kas ir divi Slovākijas Republikas Tieslietu ministrijas (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) pārstāvji no Starptautisko tiesību nodaļas (Sekcia medzinárodného práva) Starptautisko privāttiesību departamenta (Odbor medzinárodného práva súkromného). Visi ETST pieprasījumi tiek nosūtīti ar galveno kontaktpunktu starpniecību.
  2. Tiesu kontaktpunkti: viens tiesnesis vai tiesas iestāžu augstākā līmeņa amatpersona katrai apgabala tiesai (okresný súd) un reģionālajai tiesai (krajský súd), un Augstākajai tiesai (Najvyšší súd).
  3. Profesionālo organizāciju kontaktpunkti.
  4. Divi kontaktpunkti no Bērnu un jauniešu starptautiskās juridiskās aizsardzības centra (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
  5. Ģimenes tiesību tiesnesis - koordinators.
Lapa atjaunināta: 03/01/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.