Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna Kroat ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Dwar in-Networks

il-Kroazja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

Fir-Repubblika tal-Kroazja, tliet punti ta’ kuntatt joperaw taħt in-Network Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali.

Il-punti ta’ kuntatt huma impjegati fid-Direttorat għall-Affarijiet Ewropej, għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u Ġudizzjarja u għall-Ġlieda Kontra l-Korruzzjoni, u fid-Dipartiment għall-Assistenza Legali Internazzjonali u għall-Kooperazzjoni Ġudizzjarja fil-Materji Ċivili tal-Ministeru għall-Ġustizzja u għall-Amministrazzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja.

Il-punti ta’ kuntatt fid-Dipartiment ta’ hawn fuq għandhom diversi uffiċjali li jgħinuhom sabiex il-ħidma taħt in-Network Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali (NĠE) fil-fatt titwettaq permezz ta’ ħidma f’tim fi ħdan id-Dipartiment għall-Assistenza Legali Internazzjonali u għall-Kooperazzjoni Ġudizzjarja fil-Materji Ċivili, li huma jwettqu flimkien ma’ ħidma oħra fi ħdan id-Dipartiment.

Għalkemm il-Kroazja ma għandhiex network nazzjonali formali, il-punti ta’ kuntatt jikkooperaw mal-imħallfin u ma’ esperti oħrajn mill-Ministeru għall-Ġustizzja u ma’ awtoritajiet kompetenti oħrajn, ma’ professuri tal-liġi, ma’ nutara u ma’ esperti u prattikanti oħrajn f’oqsma legali differenti. Il-Ministeru għax-Xogħol, għas-Sistema tal-Pensjonijiet, għall-Familja u għall-Politika Soċjali huwa involut ukoll fl-operat tan-network u, bħala awtorità ċentrali għal xi regolamenti, huwa jipparteċipa b’mod attiv fil-laqgħat tan-network organizzat mill-Kummissjoni Ewropea. In-network huwa miftuħ għall-professjonisti legali kollha li jixtiequ u li huma interessati li jipparteċipaw fl-applikazzjoni tal-istrumenti legali Ewropej fil-Kroazja.

Il-komunikazzjoni fil-Kroazja ssir permezz tal-posta elettronika u bit-telefown, u jsiru laqgħat kif xieraq.

Il-komunikazzjoni mal-punti ta’ kuntatt fi Stati Membri oħrajn titwettaq permezz tal-posta elettronika, u l-punti ta’ kuntatt u membri oħrajn tan-network jipparteċipaw b’mod regolari fil-laqgħat tan-NĠE li huma organizzati mill-Kummissjoni Ewropea.

Peress li l-Ministeru għall-Ġustizzja u għall-Amministrazzjoni huwa l-awtorità ċentrali għar-regolamenti individwali, il-punti ta’ kuntatt iwettqu operazzjonijiet tal-awtorità ċentrali, jagħmlu domandi u jwieġbu d-domandi tal-punti ta’ kuntatt minn Stati Membri oħrajn (f’kooperazzjoni mal-imħallfin u ma’ prattikanti u esperti oħrajn, kif xieraq), jipprovdu d-data mitluba lill-Kummissjoni u jwettqu l-operazzjonijiet neċessarji sabiex jippubblikaw l-informazzjoni fuq il-portali rilevanti tal-Kummissjoni Ewropea. Il-punti ta’ kuntatt iqassmu l-pubblikazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea lill-qrati, lill-membri tal-pubbliku u lil gruppi fil-mira oħrajn, u jaħdmu sabiex iżidu l-viżibbiltà tan-network.

Kuntatt: EJNcontact@mpu.hr

L-aħħar aġġornament: 14/03/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.