Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Dwar in-Networks

Latvja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

Il-punti ta’ kuntatt tan-Network Nazzjonali huma d-direttur tad-Dipartiment tal-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-avukat tad-Dipartiment tal-Kooperazzjoni Internazzjonali tal-Ministeru tal-Ġustizzja, li jissodisfaw ukoll il-funzjonijiet ta’ rappreżentant tal-korp ċentrali. Il-funzjonijiet ewlenin tal-punti ta’ kuntatt huma:

  • li jiġi żgurat li l-awtoritajiet ġudizzjarji lokali jirċievu informazzjoni ġenerali dwar l-istrumenti Komunitarji u internazzjonali relatati mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, u li tiġi pprovduta l-informazzjoni meħtieġa għall-kooperazzjoni b’suċċess tal-awtoritajiet ġudizzjarji bejn l-Istati Membri biex jgħinuhom fil-preparazzjoni ta’ talbiet ta’ awtorità legali fattibbli għal assistenza ġudizzjarja;
  • li jinstabu soluzzjonijiet għal kwistjonijiet li jistgħu jinqalgħu b’rabta mat-talbiet għal kooperazzjoni ġudizzjarja;
  • li jintuża s-sit web tan-network biex jiġi infurmat il-pubbliku ġenerali dwar il-kooperazzjoni ta’ awtorità ġudizzjarja f’materji ċivili u kummerċjali fl-Unjoni Ewropea, u strumenti Komunitarji u internazzjonali rilevanti;
  • li jkun hemm kooperazzjoni fl-organizzazzjoni ta’ laqgħat tan-network u li jkun hemm parteċipazzjoni fihom;
  • li jkun hemm għajnuna fit-tħejjija u l-aġġornament tal-informazzjoni maħsuba għall-pubbliku ġenerali;
  • li tiġi żgurata l-kooperazzjoni fost il-membri tan-network fil-livell nazzjonali.

Skont is-suġġett diskuss, il-punt ta’ kuntatt jistieden ukoll esperti minn istituzzjonijiet oħra biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom f’laqgħat tan-network. Pereżempju, saru żjarat bħal dawn u mal-punt ta’ kuntatt minn diversi mħallfin, rappreżentanti tal-Ministeru tal-Ġustizzja li jaħdmu f’diversi oqsma ta’ kompetenza, nutara, medjaturi ċċertifikati, rappreżentanti tal-Fond ta’ Garanzija tal-Manutenzjoni, rappreżentanti tal-Kamra tal-Bailiffs u persunal akkademiku.

L-aħħar aġġornament: 24/03/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.