Dwar in-Networks

Latvja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

Il-funzjonijiet tal-Punt ta’ Kuntatt tan-Network Nazzjonali u r-rappreżentant tal-Awtorità Ċentrali jitwettqu mid-Dipartiment għall-Kooperazzjoni Internazzjonali tal-Ministeru għall-Ġustizzja (Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departments).

Il-funzjonijiet ewlenin tal-punti ta’ kuntatt:

- li jiżguraw li l-awtoritajiet ġudizzjarji lokali jirċievu informazzjoni ġenerali dwar l-istrumenti Komunitarji u internazzjonali relatati mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, kif ukoll li jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa għal kooperazzjoni ġudizzjarja tajba bejn l-Istati Membri sabiex jgħinuhom fit-tħejjija ta’ talbiet ġudizzjarji eżegwibbli għal assistenza ġudizzjarja;

- li jippruvaw isibu soluzzjonijiet għall-problemi li jistgħu jinqalgħu b’rabta ma’ talba għal kooperazzjoni ġudizzjarja;

- li jgħinu biex il-pubbliku jiġi infurmat dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili u kummerċjali fl-Unjoni Ewropea u dwar l-istrumenti Komunitarji u internazzjonali rilevanti permezz tas-sit tan-network;

- li jikkooperaw u jipparteċipaw fl-organizzazzjoni ta’ laqgħat tan-network;

- li jikkontribwixxu għat-tħejjija u l-aġġornament tal-informazzjoni maħsuba għall-pubbliku;

- li jiżguraw il-kooperazzjoni fost il-membri tan-network fil-livell nazzjonali.

Skont is-suġġett diskuss, il-punt ta’ kuntatt jistieden ukoll lill-esperti minn istituzzjonijiet oħrajn għal-laqgħat tan-Network biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom. Pereżempju, bosta mħallfin, rappreżentanti tal-Ministeru għall-Ġustizzja minn diversi setturi, nutara, medjaturi ċċertifikati, rappreżentanti tal-amministrazzjoni tal-Fond ta’ Garanzija għall-Manteniment (Uzturlīdzekļu garantijas fonds), rappreżentanti tal-Kunsill tal-Uffiċjali Ġudizzjarji (Tiesu izpildītāju padome), u akkademiċi attendew laqgħat flimkien mal-punt ta’ kuntatt.

Fil-11 ta’ Jannar 2023, il-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Kummissjoni Ewropea kkonkludew kuntratt għall-implementazzjoni tal-proġett “Tisħiħ tal-kapaċità tan-network ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja nazzjonali Latvjan fi ħdan in-NĠE” (Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros) (il-proġett LVJUCO). Il-proġett se jippromwovi l-kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-awtoritajiet kompetenti u jinforma l-pubbliku dwar in-network ġudizzjarju nazzjonali.

L-aħħar aġġornament: 05/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.