Dwar in-Networks

Polonja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

Fil-Polonja, hemm 12-il punt ta’ kuntatt tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’materji ċivili u kummerċjali. Punt ta’ kuntatt wieħed jinsab fil-Ministeru tal-Ġustizzja u l-punti ta’ kuntatt l-oħra jinsabu fi ħdax-il qorti reġjonali u jinkludu l-ġuriżdizzjoni tal-qrati superjuri tal-appell (minn hawn ’il quddiem: “punti ta’ kuntatt ġudizzjarji”).

Il-punt ta’ kuntatt fil-Ministeru tal-Ġustizzja jwieġeb għal mistoqsijiet dwar il-liġi ċivili u kummerċjali Pollakka u jibgħat lill-punt ta’ kuntatt ġudizzjarju kompetenti mistoqsijiet dwar l-eżekuzzjoni ta’ talba għal assistenza legali reċiproka, sakemm il-mistoqsija ma tkunx intbagħtet direttament lill-punt ta’ kuntatt ġudizzjarju.

Il-punt ta’ kuntatt fil-Ministeru tal-Ġustizzja jirċievi informazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea dwar il-laqgħat tan-netwerk u kwistjonijiet oħra u mbagħad jgħaddiha lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jew lill-qrati, skont il-kwistjoni jew is-suġġett tal-laqgħa.

Il-koordinazzjoni tal-attivitajiet tal-punti ta’ kuntatt fil-Polonja hija żgurata mill-Ministeru tal-Ġustizzja.

In-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’materji ċivili u kummerċjali jinkludi wkoll il-koordinaturi tal-imħallfin għall-kooperazzjoni internazzjonali u d-drittijiet tal-bniedem fi kwistjonijiet ċivili li jassistu lill-persuni li jaġixxu bħala punti ta’ kuntatt ġudizzjarji. Il-koordinaturi tal-imħallfin iwettqu l-kompiti tagħhom fil-qrati kollha fil-ġuriżdizzjoni tal-qorti reġjonali kkonċernata, jiġifieri l-qorti reġjonali u l-qrati distrettwali li jinsabu fil-ġuriżdizzjoni ta’ dik il-qorti reġjonali. Jekk il-qorti tal-appell tkun tinsab fil-ġuriżdizzjoni ta’ dik il-qorti reġjonali, il-koordinaturi jwettqu l-attivitajiet tagħhom ukoll f’dik il-qorti.

In-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’materji ċivili u kummerċjali jinkludi wkoll il-korpi ċentrali indikati fir-Regolament (UE) Nru 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (riformulazzjoni); Ir-Regolament (UE) 2020/1783 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali (kumpilazzjoni ta’ xhieda) (riformulazzjoni); l-awtorità ċentrali fis-sens tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 2019/1111 tal-25 ta’ Ġunju 2019 dwar il-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u l-kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, u dwar ħtif internazzjonali ta’ minuri (riformulazzjoni) u l-awtorità ċentrali fis-sens tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment.

L-aħħar aġġornament: 15/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.