Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Over het netwerk

Kroatië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

In de Republiek Kroatië zijn twee contactpunten actief in het kader van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

De contactpunten zijn medewerkers van het directoraat Europese Zaken, Internationale en Justitiële Samenwerking en Corruptiebestrijding en het departement Internationale rechtshulp en justitiële samenwerking in burgerlijke zaken van het ministerie van Justitie en Openbaar Bestuur van de Republiek Kroatië.

De contactpunten van bovengenoemd departement hebben verschillende functionarissen die hen helpen zodat de werkzaamheden in het kader van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (EJN) daadwerkelijk worden uitgevoerd door middel van teamwerk binnen het departement Internationale rechtshulp en justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, dat zij samen met andere werkzaamheden binnen het departement uitvoeren.

Hoewel Kroatië geen formeel nationaal netwerk heeft, werken de contactpunten samen met rechters en andere deskundigen van het ministerie van Justitie, en andere bevoegde autoriteiten, rechtsdocenten, notarissen en andere deskundigen en beroepsbeoefenaars op verschillende juridische gebieden. Het ministerie van Arbeid, Pensioenen, Gezinszaken en Sociaal Beleid is ook betrokken bij de werking van het netwerk en neemt als centrale autoriteit voor sommige regelgeving actief deel aan de vergaderingen van het netwerk die door de Europese Commissie worden georganiseerd. Het netwerk staat open voor alle beoefenaars van juridische beroepen die geïnteresseerd zijn in of willen deelnemen aan de toepassing van Europese rechtsinstrumenten in Kroatië.

De communicatie binnen Kroatië verloopt per e-mail en telefonisch, en er worden zo nodig vergaderingen gehouden.

De communicatie met contactpunten in andere lidstaten verloopt per e-mail en de contactpunten en andere leden van het netwerk nemen regelmatig deel aan de vergaderingen van het EJN die door de Europese Commissie worden georganiseerd.

Aangezien het ministerie van Justitie en Openbaar Bestuur de centrale autoriteit voor afzonderlijke regelgeving is, voeren de contactpunten de werkzaamheden van de centrale autoriteit uit, stellen zij vragen en beantwoorden zij vragen van contactpunten uit andere lidstaten (in voorkomend geval in samenwerking met rechters en andere beroepsbeoefenaars en deskundigen), verstrekken zij de gevraagde gegevens aan de Commissie en verrichten zij de nodige activiteiten om informatie op relevante portalen van de Europese Commissie bekend te maken. De contactpunten verspreiden de publicaties van de Europese Commissie onder rechtbanken, het publiek en andere doelgroepen, en werken aan een grotere zichtbaarheid van het netwerk.

Contact: EJNcontact@mpu.hr

Laatste update: 30/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.