Over het netwerk

Cyprus
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

In Cyprus worden nationale contactpunten (NCP's) voor het netwerk aangewezen. Er zijn op dit moment zes (6) NCP's: één rechter, twee advocaten van het bureau juridische zaken (Law Office) van de Republiek Cyprus, twee ambtenaren van het ministerie van Justitie en Openbare Orde (één juridisch en één administratief ambtenaar) en één lid van de Cypriotische orde van advocaten.

De NCP's van het ministerie van Justitie en Openbare Orde staan in voor de coördinatie van de zes NCP's. Wanneer een vraag of verzoek om inlichtingen van het netwerk of een verzoek van de nationale contactpunten van een andere lidstaat wordt ontvangen, zorgen de NCP's van het ministerie van Justitie en Openbare Orde ervoor dat het verzoek wordt doorgezonden en besproken met de andere NCP's om te bepalen welke Cypriotische autoriteit of instantie moet worden aangesteld om het verzoek te behandelen of de gevraagde informatie te verstrekken.

Laatste update: 07/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.