Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Over het netwerk

Estland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

In Estland zijn de contactpunten van het netwerk twee adviseurs voor internationale justitiële samenwerking van het ministerie van Justitie, die beiden ook de functie van vertegenwoordiger van de centrale autoriteit vervullen. De contactpunten hebben de volgende hoofdtaken:

 • zorgen dat de plaatselijke justitiële instellingen algemene informatie krijgen over de Europese en internationale wetgeving op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken;
 • verstrekken van alle informatie aan de andere contactpunten, organisaties en justitiële autoriteiten van de lidstaat die nodig is voor een goede justitiële samenwerking tussen de lidstaten, teneinde hen te helpen bij het voorbereiden van rechtshulpverzoeken en het leggen van de juiste rechtstreekse contacten;
 • verstrekken van alle informatie die bevorderlijk is voor de tenuitvoerlegging van het Europese recht of van andere wetgeving die op grond van een internationaal rechtsinstrument van toepassing is;
 • zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen die zich voordoen in de context van een rechtshulpverzoek;
 • bevorderen van de verwerking van rechtshulpverzoeken in de betreffende lidstaat, met name wanneer de justitiële autoriteiten van die lidstaat meerdere verzoeken indienen die in een andere lidstaat moeten worden uitgevoerd;
 • bijdragen aan het informeren van het publiek, via de website van het netwerk, over de justitiële samenwerking in de Europese Unie op het gebied van burgerlijke en handelszaken, het Europese en internationale recht en het nationale recht van de lidstaten, met name wat betreft de toegang tot de rechter;
 • mee-organiseren van bijeenkomsten binnen het netwerk en het bijwonen daarvan;
 • assisteren bij het opstellen en bijwerken van informatie voor het publiek;
 • zorgen dat de leden van het netwerk op nationaal niveau met elkaar overleggen;
 • tweemaal per jaar opstellen van een activiteitenverslag, waarin eventueel de beste praktijken van het netwerk zijn opgenomen, en presenteren van het verslag tijdens de ledenvergadering van het netwerk, en daarbij met name focussen op het verbeteren van de werking van het netwerk.

De verbindingsmagistraat van het netwerk is een rechter van de rechtbank van eerste aanleg (Maakohus) van Viru, die Estland eveneens vertegenwoordigt binnen het netwerk van rechters dat is opgericht in het kader van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht. De verbindingsmagistraat heeft als taak de ambtenaren van rechtbanken te adviseren op het gebied van civiel recht en handelsrecht van de Europese Unie en ervaringen uit te wisselen over de tenuitvoerlegging van uiteenlopende wetgeving.

In 2011, na de inwerkingtreding van de tweede beschikking over het EJN in burgerlijke en handelszaken (EJN-civiel), waarmee de activiteiten van het netwerk werden uitgebreid naar beroepsorganisaties, zijn de volgende organisaties in Estland lid geworden van het EJN-civiel:

 • de Kamer van gerechtsdeurwaarders en bewindvoerders (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda) als vertegenwoordiger van de gerechtsdeurwaarders en bewindvoerders;
 • de Unie van Estlandse juristen (Eesti Juristide Liit) als vertegenwoordiger van de advocaten en notarissen.

De Kamer van gerechtsdeurwaarders en bewindvoerders werd tijdens bijeenkomsten vertegenwoordigd door verschillende vertegenwoordigers van beroepsorganisaties, afhankelijk van het onderwerp dat werd behandeld. In 2022 is het eerste specifieke contactpunt aangewezen.

De Unie van Estlandse juristen werd vertegenwoordigd door haar directeur.

De vertegenwoordigers van beroepsorganisaties hebben de volgende taken:

 • uitwisselen van ervaringen en informatie die verband houden met een doeltreffende en concrete toepassing van de Europese en internationale wetgeving;
 • meewerken aan het opstellen en bijwerken van informatiepagina’s;
 • als beroepsorganisatie deelnemen aan de bijeenkomsten.

Het contactpunt nodigt, afhankelijk van het thema van de netwerkvergadering, eveneens andere nationale deskundigen uit om hun ervaringen te delen. Behalve de verbindingsmagistraat hebben eerder ook andere rechters deelgenomen aan de verschillende bijeenkomsten, evenals bijvoorbeeld vertegenwoordigers van andere ministeries, de Kamer van notarissen, adviseurs van het Hooggerechtshof, een vertegenwoordiger van het instituut voor consumentenbescherming en docenten van de Universiteit van Tartu.

Laatste update: 25/09/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.