Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Over het netwerk

Frankrijk
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

In Frankrijk maken rechters, advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders onderdeel uit van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken. Het netwerk staat echter open voor alle beoefenaars van juridische beroepen die daarin geïnteresseerd zijn, met name wanneer zijn meewerken aan de tenuitvoerlegging van het Unierecht in burgerlijke en handelszaken (griffiers, hoofdgriffiers, rechters en griffiers van handelsrechtbanken).

Het nationaal contactpunt is een rechter die ervaring heeft in de rechtbank en die werkzaam is bij het directoraat burgerlijke zaken van het ministerie van Justitie. Hij is verbonden aan het bureau voor Unierecht, internationaal privaatrecht en wederzijdse rechtshulp in burgerlijke zaken, dat tevens de centrale autoriteit is voor de toepassing van talloze instrumenten op het gebied van internationale samenwerking in burgerlijke en handelszaken.

Bij elk gerechtshof en binnen het Hof van Cassatie is een rechter aangewezen als contactpersoon ("lokaal contactpunt"). Zijn taak bestaat erin op lokaal niveau te helpen bij het vinden van oplossingen voor samenwerkingsproblemen die via het netwerk zijn voorgelegd, en om rechters te informeren over de toepassing van de rechtshulpinstrumenten in burgerlijke zaken en, meer in het algemeen, over het recht van de Unie. De contactpersonen bij de gerechtshoven en het Hof van Cassatie kunnen problemen met de toepassing van de Europese wetgeving melden bij het nationaal contactpunt die de melding doorstuurt.

De gerechtsdeurwaarders worden vertegenwoordigd door de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders.

De advocaten worden vertegenwoordigd door de Delegatie van de Orde van Franse balies (delegatie van de nationale raad van de balies te Brussel).

De Notarissen worden vertegenwoordigd door de Nationale Kamer van notarissen.

Franse verbindingsmagistraten die werkzaam zijn in landen van de Europese Unie maken ook onderdeel uit van het netwerk, alsmede de centrale autoriteiten die zijn aangewezen voor de toepassing van de instrumenten voor samenwerking in burgerlijke en handelszaken.

Eenmaal per jaar, rondom de Europese dag van de rechtspraak, komen alle leden van het Franse netwerk bijeen in Parijs om de activiteiten van het netwerk te bespreken en om informatie uit te wisselen over de ontwikkelingen binnen het Unierecht en de tenuitvoerlegging daarvan op het gebied van burgerlijke en handelszaken.

Laatste update: 08/08/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.