Over het netwerk

Hongarije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

De afdeling internationaal privaatrecht (Nemzetközi Magánjogi Főosztály) van het ministerie van Justitie (Igazságügyi Minisztérium) fungeert als nationaal contactpunt in Hongarije. Verschillende personeelsleden binnen de afdeling oefenen, naast hun andere activiteiten, de desbetreffende taken uit.

Het ministerie van Justitie (afdeling internationaal privaatrecht) en het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn als centrale autoriteiten lid van het netwerk. Het nationaal bureau voor de rechterlijke macht (Országos Bírósági Hivatal) - als andere justitiële instantie - de Hongaarse kamer van notarissen (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), de Hongaarse orde van advocaten (Magyar Ügyvédi Kamara) en de Hongaarse vereniging van gerechtsdeurwaarders (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar) - als beroepsverenigingen - maken ook deel uit van het netwerk. De vertegenwoordigers van de leden wonen regelmatig de vergaderingen van het netwerk bij, uiteraard afhankelijk van de agenda van de vergaderingen.

Er bestaat geen officieel intern netwerk in Hongarije voor de Hongaarse leden van het netwerk. Waar nodig wordt er op ad hoc-basis samengewerkt tussen de leden.

Klik hier voor toegang tot de documenten die zijn opgesteld door de afdeling internationaal privaatrecht van het ministerie van Justitie en die praktische informatie bevatten over justitiële samenwerking in burgerlijke zaken binnen de EU en met derde landen.

Laatste update: 15/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.