Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Hongaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Over het netwerk

Hongarije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

De afdeling internationaal privaatrecht van het ministerie van Justitie (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) fungeert als contactpunt in Hongarije, met verschillende ambtenaren binnen de afdeling die, naast hun andere taken, de desbetreffende werkzaamheden uitvoeren.

Als centrale autoriteiten zijn het ministerie van Justitie (afdeling internationaal privaatrecht) en het ministerie Personele Middelen (Emberi Erőforrások Minisztériuma) leden van het netwerk. Andere leden van het netwerk zijn: het nationaal bureau voor de rechterlijke macht (Országos Bírósági Hivatal), als andere justitiële instantie, de Hongaarse kamer van notarissen (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), de Hongaarse balie (Magyar Ügyvédi Kamara) en de Hongaarse Kamer van gerechtsdeurwaarders (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara), als beroepsorganisaties. De vertegenwoordigers van de leden nemen regelmatig deel aan de bijeenkomsten van het netwerk, uiteraard afhankelijk van de agenda van die bijeenkomsten.

Hongarije beschikt niet over een formeel netwerk van de Hongaarse leden van het netwerk. Samenwerking tussen leden vindt plaats op ad hoc basis.

Praktische informatie over justitiële samenwerking in burgerlijke zaken binnen de EU en met derde landen, verzameld door de afdeling internationaal privaatrecht van het ministerie van Justitie vindt u hier.

Laatste update: 12/12/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.