Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Over het netwerk

Italië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

De Italiaanse afdeling van het Europees justitieel netwerk (EJN) is gevestigd bij het ministerie van Justitie (Ministero della Giustizia) – Afdeling gerechtelijke zaken (Dipartimento per gli Affari di Giustizia) – Directoraat-generaal voor internationale betrekkingen en justitiële samenwerking (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria) – Bureau voor internationale justitiële samenwerking (Ufficio Cooperazione Giudiziaria Internazionale).

Er zijn momenteel vijf contactpunten.

De contactpunten staan voortdurend in contact met de andere leden van het netwerk, die meewerken bij het behandelen van verzoeken om samenwerking en bij het opstellen van informatiedossiers die op het e-justitieportaal worden gepubliceerd.

De andere leden van het Italiaanse netwerk zijn:

- de afdeling jeugd- en gemeenschapsrecht (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità);

- het directoraat-generaal voor geautomatiseerde informatiesystemen (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati; contactpunt voor het e-justitieportaal);

- de centrale autoriteit voor de betekening en kennisgeving van gerechtelijke stukken (Autorità centrale per la notificazione degli atti);

- de nationale orde van advocaten (Consiglio Nazionale Forense);

- de Italiaanse orde van notarissen (Consiglio Italiano del Notariato).

De contactpunten voor het EJN onderhouden ook contacten met:

- de Hoge Raad van de Magistratuur (Scuola Superiore della Magistratura);

- de Italiaanse afdeling van het netwerk van Europese consumentencentra (ECC-NET Italia);

- het informatiesysteem voor de interne markt in Italië (IMI Italia);

- Pietro Franzina, hoogleraar internationaal privaatrecht aan de Università Cattolica del Sacro Cuore, als deskundige die de contactpunten adviseert.

In de regel komen de Italiaanse leden van het EJN eenmaal per jaar bijeen.

De contactpunten verlenen ondersteuning aan de justitiële autoriteiten die grensoverschrijdende kwesties behandelen.

Alle door de Commissie verzonden publicaties (brochures, samenvattingen enz.) worden verspreid onder de betrokken gerechtelijke autoriteiten en belanghebbenden.

Bij gelegenheid ontvangen de contactpunten delegaties uit andere lidstaten die Italië bezoeken in het kader van hun justitiële opleiding.

Het netwerk staat vermeld op de website van het ministerie van Justitie:  https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Lijst van autoriteiten die betrokken zijn bij de wetgeving die het meest relevant is voor justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken:

- Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001;

- Richtlijn 2003/8/EG betreffende rechtsbijstand (rechtsbijstand):

In beide gevallen is de centrale autoriteit in Italië:

Ministero della Giustizia

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I (Cooperazione Giudiziaria Internazionale).

Via Arenula, 70

00186 Rome, Italië

Telefoon: + 39 0668852633; + 39 0668852180

E-mail:  cooperation.dginternazionale@giustizia.it

- Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving van stukken:

De centrale autoriteit in Italië is:

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari Presso la Corte d’appello di Roma

Viale Giulio Cesare, 52

00192 Rome, Italië

Telefoon: + 39 06328361

Fax: + 39 06328367933

- Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 (“Brussel IIa” of “Brussel II bis”);

- Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 (onderhoudsverplichtingen):

De centrale autoriteit in Italië is:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Via Damiano Churesa, 24

00136 Rome, Italië

Telefoon: + 39 0668188 535/331/326

Fax: + 39 0668808085

E-mail:  autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Laatste update: 21/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.