Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Over het netwerk

Letland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

De contactpunten van het nationale netwerk zijn de directeur van de afdeling Internationale Samenwerking (Starptautiskās sadarbības departaments) van het ministerie van Justitie en de juridische medewerker van deze afdeling. Zij oefenen beiden de functie van vertegenwoordiger van de centrale instelling uit. De belangrijkste taken van de contactpunten:

- ervoor zorgen dat de plaatselijke justitiële autoriteiten algemene informatie ontvangen over Europese en internationale instrumenten betreffende justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken, en de informatie verstrekken die nodig is voor een doeltreffende justitiële samenwerking tussen de lidstaten, zodat deze verzoeken om justitiële samenwerking kunnen opstellen;

- oplossingen zoeken voor problemen die zich kunnen voordoen in verband met een verzoek om justitiële samenwerking;

- de website van het netwerk gebruiken om het publiek voor te lichten over de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken in de Europese Unie en over relevante Europese en internationale instrumenten;

- meewerken aan de organisatie van en deelnemen aan vergaderingen van het netwerk;

- meewerken aan de voorbereiding en actualisering van de voorlichting van het publiek;

- zorgen voor samenwerking tussen de leden van het netwerk op nationaal niveau.

Afhankelijk van het behandelde onderwerp nodigt het contactpunt ook deskundigen van andere instellingen uit om deel te nemen aan de vergaderingen van het netwerk en om hun ervaringen te delen. Zo zijn de vergaderingen van het contactpunt bijgewoond door verschillende rechters, vertegenwoordigers van verschillende diensten van het ministerie van Justitie, notarissen, erkende bemiddelaars, vertegenwoordigers van het Alimentatiewaarborgfonds (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija), vertegenwoordigers van de Kamer van Gerechtsdeurwaarders (Tiesu izpildītāju padome) en academisch personeel.

Laatste update: 24/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.