Over het netwerk

Letland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

De taken van het nationale contactpunt van het netwerk en de vertegenwoordiger van de centrale autoriteit worden vervuld door de afdeling Internationale Samenwerking van het ministerie van Justitie (Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departaments).

Belangrijkste taken van de contactpunten:

— ervoor zorgen dat de plaatselijke justitiële autoriteiten algemene informatie ontvangen over communautaire en internationale instrumenten betreffende justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken, en de informatie verstrekken die nodig is voor een doeltreffende justitiële samenwerking tussen de lidstaten, zodat deze uitvoerbare verzoeken om justitiële samenwerking kunnen opstellen;

— oplossingen zoeken voor problemen die zich kunnen voordoen bij een verzoek om justitiële samenwerking;

— het publiek voorlichten over de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken in de Europese Unie, en over relevante communautaire en internationale instrumenten, via de website van het netwerk;

— meewerken aan de organisatie van en deelnemen aan vergaderingen van het netwerk;

— bijdragen aan de voorbereiding en actualisering van de voorlichting van het publiek;

— zorgen voor samenwerking tussen de leden van het netwerk op nationaal niveau.

Afhankelijk van het behandelde onderwerp nodigt het contactpunt ook deskundigen van andere instellingen uit voor de vergaderingen van het netwerk om hun ervaringen te delen. Zo hebben verschillende rechters, vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie uit verschillende sectoren, notarissen, erkende bemiddelaars, vertegenwoordigers van de administratie van het Alimentatiegarantiefonds (Uzturlīdzekļu garantijas fonds), vertegenwoordigers van de raad van gerechtsdeurwaarders (Tiesu izpildītāju padome) en academici vergaderingen van het contactpunt bijgewoond.

Op 11 januari 2023 hebben het ministerie van Justitie en de Europese Commissie een overeenkomst gesloten voor de uitvoering van het project “Versterking van de capaciteit van het Letse nationale netwerk voor justitiële samenwerking binnen het EJN” (Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros) (het LVJUCO-project). Het project zal de justitiële samenwerking tussen bevoegde autoriteiten bevorderen en het publiek beter bekend maken met het nationale justitiële netwerk.

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.