Over het netwerk

Nederland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Contactpunten en deelnemers aan het Netwerk in Nederland.

In Nederland is een centraal contactpunt aangewezen bij het ministerie van Veiligheid en Rechtspraak. Daarnaast is ook een contactpunt aangewezen voor de Rechtspraak.

Naast de contactpunten zijn de beroepsorganisaties van de vrije juridische beroepen (de advocatuur, het notariaat en de gerechtsdeurwaarders) deelnemers aan het Netwerk.

Ook zijn de Centrale Autoriteiten aangewezen op grond van verschillende Richtlijnen ( waaronder Richtlijn (EC) No 2201/2003, Richtlijn (EC) No 4/2009, Richtlijn (EC) No 1393/2001) deelnemers aan het Netwerk.

De communicatie van en met de Europese Commissie (i.c. het secretariaat van het EJN civiel) vindt veelal plaats via het centrale contactpunt. Dit draagt er zorg voor dat, voor zover relevant, de informatie en vragen terecht komen bij de betreffende instantie.

Veelal communiceren de contactpunten en deelnemers, met name de Centrale Autoriteiten, onderling rechtstreeks met elkaar en met de contactpunten en deelnemers in andere lidstaten.

Deelnemers worden afhankelijk van de agenda van bijeenkomsten van het Netwerk uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen van het Netwerk.

Daarnaast is er een jaarlijkse bijeenkomst van de Nederlandse contactpunten en deelnemers. Tijdens deze bijeenkomst worden de activiteiten van het Netwerk besproken en wordt bezien waar de onderlinge communicatie versterkt kan worden.

Laatste update: 10/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.