Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Over het netwerk

Roemenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

In 2001 is in opdracht van de minister van Justitie het netwerk van lokale correspondenten voor internationale wederzijdse rechtshulp opgericht naar het model van het Europees justitieel netwerk. In maart 2004 is het netwerk in navolging van twee besluiten van de minister van Justitie opgesplitst in twee gespecialiseerde netwerken: het Roemeens justitieel netwerk in strafzaken - tegenhanger van het Europees justitieel netwerk - en het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken - tegenhanger van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken. Daarna zijn deze twee netwerken achtereenvolgens in 2005, 2007, 2010, 2014, 2016 en 2019 opnieuw gereorganiseerd als gevolg van wijzigingen in de wetgeving van de Europese Unie op dit gebied en van wijzigingen inzake personeel dat werkzaam is bij de nationale rechterlijke organisatie.

De laatste update is uitgevoerd bij besluit van de minister van Justitie nr. 1929/C/29.5.2014 overeenkomstig Beschikking nr. 568/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van Beschikking 2001/470/EG van de Raad van 28 mei 2001. Het besluit is opgesteld in overeenstemming met regeringsbesluit nr. 123/2007 betreffende bepaalde maatregelen tot versterking van de justitiële samenwerking met de lidstaten van de Europese Unie, dat na doorvoering van een aantal wijzigingen is goedgekeurd bij wet nr. 85/2008.

Het Roemeense justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken is de nationale tegenhanger van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

Roemenië heeft twee contactpunten aangewezen voor het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken. De contactpunten van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken ressorteren onder het ministerie van Justitie. Zij zien erop toe dat de taken van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken worden uitgevoerd.

Het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken bestaat overeenkomstig artikel 6 uit een rechter van de eerste civiele kamer en een rechter van de tweede civiele kamer (voorheen de handelskamer) van het hoge Hof van cassatie en justitie; een rechter van elke eerste civiele kamer en tweede civiele kamer (voorheen de handelskamer) van de gerechtshoven; een rechter van de gespecialiseerde rechtbank/kamer in jeugd- en familiezaken, gespecialiseerd in de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen en de toekenning van schadevergoedingen aan slachtoffers van misdrijven; ambtenaren van het directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking die tevens de taken uitvoeren van het ministerie van Justitie als centrale autoriteit op het gebied van internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken; een vertegenwoordiger van elk van de beroepsorganisaties van notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten van Roemenië. De nationale contactpunten voor het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken zijn van rechtswege lid van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

De rechters die lid zijn van het Roemeens justitieel netwerk zijn benoemd bij een besluit van de hoge raad voor de magistratuur.

Het directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking van het ministerie van Justitie heeft sinds 2001 een groot aantal seminars en werkbijeenkomsten georganiseerd voor de leden van het netwerk en heeft daarvoor eigen middelen gebruikt (uit de begroting van het ministerie van Justitie), en meer in het bijzonder sinds 2007 in het kader van meer dan 15 door de Europese Commissie gefinancierde Europese programma's. Bovendien nemen vertegenwoordigers van het Roemeens justitieel netwerk regelmatig deel aan de bijeenkomsten van de Europese justitiële netwerken.

De leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken worden genoemd in een lijst die als bijlage bij het besluit van de minister van Justitie nr. 4008/C/9.10.2019 is gevoegd. Deze bijlage maakt integraal deel uit van het besluit.

Leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, rechters van het hoge hof van cassatie en justitie, van de gerechtshoven, van de in jeugd- en familiezaken gespecialiseerde rechtbanken/kamers, van de rechtbank van Boekarest (liaisonrechters bij het internationaal netwerk van rechters van het Verdrag van Den Haag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen en binnen de commissie voor de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven aangewezen rechters):

hoge hof van cassatie en justitie

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, eerste civiele kamer

Andreia-Liana CONSTANDA, eerste civiele kamer

Roxana POPA, tweede civiele kamer

gerechtshof van Alba Iulia

Cristina Gheorghina NICOARĂ, eerste civiele kamer

Nicolae DURBACĂ, tweede civiele kamer

gerechtshof van Bacău

Cristina-Mădălina RADU, eerste civiele kamer

Loredana ALBESCU, tweede civiele kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

gerechtshof van Brașov

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, kamer voor civiele en jeugd- en familiezaken en voor arbeidsconflicten en sociale zekerheid

Elena-Clara CIAPĂ, civiele kamer

Simona Petrina GAVRILĂ, civiele kamer

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, kamer voor civiele en jeugd- en familiezaken en voor arbeidsconflicten en sociale zekerheid

rechtbank voor jeugd- en familiezaken van Brașov

Andrei IACUBA

gerechtshof van Boekarest

Antonela BRĂTUIANU, vierde civiele kamer

Ştefan CMECIU, vijfde civiele kamer

Felix Lucian ȘALAR, zesde civiele kamer

Romeo GLODEANU, vijfde civiele kamer

Bogdan CRISTEA, achtste kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

rechtbank van Boekarest

Andreea Florina MATEESCU, vijfde civiele kamer (liaisonrechter bij het internationaal netwerk van rechters van het Verdrag van Den Haag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen)

Anca Magda VOICULESCU, vierde civiele kamer (liaisonrechter bij het internationale netwerk van rechters van het Verdrag van Den Haag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen)

Luminița TÂRȚĂU, eerste strafkamer, commissie voor de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - rechtbank van Boekarest

gerechtshof van Cluj

Denisa-Livia BĂLDEAN, president

Axente-Irinel ANDREI, president van de tweede civiele kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

gerechtshof van Constanța

Daniela PETROVICI, eerste civiele kamer

Ecaterina GRIGORE, tweede civiele kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

gerechtshof van Craiova

Adina-Georgeta PONEA, president

Lotus GHERGHINĂ, tweede civiele kamer

gerechtshof van Galaţi

Aneta-Luminița CRISTEA, eerste civiele kamer

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, tweede civiele kamer

Andreea ARHIP, tweede civiele kamer

Alexandru BLEOANCĂ, tweede civiele kamer

gerechtshof van Iași

Claudia Antoanela SUSANU, civiele kamer

Elena Crizantema PANAINTE, kamer voor arbeidsconflicten en sociale zekerheid

Alina Gianina PRELIPCEAN, kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

gerechtshof van Oradea

Dorina Mihaela BEREȘ, eerste civiele kamer

Marcela FILIMON, tweede civiele kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

gerechtshof van Pitești

Corina PINCU IFRIM,  eerste civiele kamer

Dumitru VĂDUVA, tweede civiele kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

Mariana VÂRGĂ, civiele kamer, rechtbank van Argeș

Elena Cristina LUNGU, civiele kamer, rechtbank van Vâlcea

gerechtshof van Ploiești

Andra Corina BOTEZ, president

Adriana Maria RADU, eerste civiele kamer

Aida Liliana STAN, tweede civiele kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

gerechtshof van Suceava

Ştefania Fulga ANTON, eerste civiele kamer

Daniela MITREA MUNTEA, tweede civiele kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

gerechtshof van Târgu Mureș

Andreea CIUCĂ, tweede civiele kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

Loredana BERINDEAN, president, eerste civiele kamer, rechtbank van eerste aanleg van Târgu Mureș

gerechtshof van Timișoara

Cristian PUP,  eerste civiele kamer

Ștefan LUCACIUC, tweede civiele kamer

Florin MOŢIU,  tweede civiele kamer

Leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, nationale contactpunten voor het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

Ministerie van Justitie

Viviana ONACA, directeur, directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking

Ioana BURDUF, p.s.j.a.j.p. (juridisch geschoold personeel dat is gelijkgesteld met rechters en aanklagers), directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking

Leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken die taken uitvoeren onder de jurisdictie van het ministerie van Justitie, als centrale autoriteit op het gebied van internationale justitiële samenwerking die het secretariaat van het netwerk verzorgt

Camelia TOBĂ, p.s.j.a.j.p. (juridisch geschoold personeel dat is gelijkgesteld met rechters en aanklagers), directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking

Flavius George PĂNCESCU, p.s.j.a.j.p. (juridisch geschoold personeel dat is gelijkgesteld met rechters en aanklagers), directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking

Leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken – een vertegenwoordiger aangewezen door elk van de voorzitters van de nationale unies van notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten van Roemenië

Octavian ROGOJANU, notaris, secretaris, raad van de nationale unie van notarissen van Roemenië

Constantin Adrian STOICA, gerechtsdeurwaarder, unie van gerechtsdeurwaarders van Roemenië

Costea-Corin C. DĂNESCU, advocaat, nationale unie van advocaten van Roemenië

Laatste update: 15/01/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.