Over het netwerk

Roemenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

In 2001 is bij besluit van de minister van Justitie het netwerk van lokale correspondenten voor internationale wederzijdse rechtshulp (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) opgericht naar het model van het Europees justitieel netwerk. In maart 2004 is het netwerk in navolging van twee besluiten van de minister van Justitie opgesplitst in twee gespecialiseerde netwerken: het Roemeens justitieel netwerk in strafzaken (Reţeaua Judiciară Română în materie penală) — tegenhanger van het Europees justitieel netwerk — en het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială) — tegenhanger van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken. Daarna zijn deze twee netwerken achtereenvolgens in 2005, 2007, 2010, 2014, 2016, 2019 en 2022 gereorganiseerd als gevolg van wijzigingen in de wetgeving van de Europese Unie op dit gebied en van wijzigingen inzake personeel dat werkzaam is bij de nationale rechterlijke organisatie.

De laatste update is uitgevoerd bij besluit van de minister van Justitie nr. 3501/C/25.7.2022 overeenkomstig Beschikking nr. 568/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van Beschikking 2001/470/EG van de Raad van 28 mei 2001. Het besluit is opgesteld in overeenstemming met regeringsbesluit nr. 123/2007 betreffende bepaalde maatregelen tot versterking van de justitiële samenwerking met de lidstaten van de Europese Unie (Ordonanţei Guvernului privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene), dat met wijzigingen is goedgekeurd bij wet nr. 85/2008.

Het Roemeense justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken is de nationale tegenhanger van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

Roemenië heeft twee contactpunten aangewezen voor het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken. De contactpunten van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken ressorteren onder het ministerie van Justitie. Zij zien erop toe dat de taken van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken worden uitgevoerd.

Het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken bestaat overeenkomstig artikel 6 uit een rechter van de eerste civiele kamer en een rechter van de tweede civiele kamer (voorheen de handelskamer) van het hooggerechtshof (Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie); een rechter van elke eerste civiele kamer en tweede civiele kamer (voorheen de handelskamer) van de hoven van beroep (curți de apel); een rechter van de gespecialiseerde rechtbank/kamer in jeugd- en familiezaken (Tribunalul pentru Minori şi Familie), gespecialiseerd in de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen en de toekenning van schadevergoedingen aan slachtoffers van misdrijven; ambtenaren van het directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară) die tevens de taken uitvoeren van het ministerie van Justitie als centrale autoriteit op het gebied van internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken; een vertegenwoordiger van elk van de beroepsorganisaties van notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten van Roemenië. De nationale contactpunten voor het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken zijn van rechtswege lid van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.

De rechters die lid zijn van het Roemeens justitieel netwerk, zijn benoemd bij een besluit van de hoge raad voor de magistratuur (Consiliul Superior al Magistraturii).

De leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken worden genoemd in een lijst die als bijlage is gevoegd bij het besluit van de minister van Justitie nr. 3501/C/25.7.2022. Deze bijlage maakt integraal deel uit van het besluit.

Leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, rechters van het Hooggerechtshof, van de hoven van beroep, van de in jeugd- en familiezaken gespecialiseerde rechtbanken/kamers, van de rechtbank van Boekarest (liaisonrechters bij het internationaal netwerk van rechters van het Verdrag van Den Haag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen en binnen de commissie voor de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven aangewezen rechters):

Hooggerechtshof

Denisa-Livia BĂLDEAN, rechter, eerste civiele kamer

Adina-Georgeta PONEA, rechter, eerste civiele kamer

Andreia-Liana CONSTANDA, rechter, eerste civiele kamer

Roxana POPA, rechter, tweede civiele kamer

Hof van beroep van Alba Iulia

Cristina-Gheorghina NICOARĂ, rechter, eerste civiele kamer

Adina-Camelia IFTIMUȘ, rechter, tweede civiele kamer

Hof van beroep van Bacău

Sorina CIOBANU, rechter, president van de eerste civiele kamer

Loredana ALBESCU, rechter, president van het hof van beroep van Bacău

Hof van beroep van Brașov

Elena-Clara CIAPĂ, rechter, civiele kamer

Simona-Petrina GAVRILA, rechter, civiele kamer

Rechtbank voor minderjarigen en familiezaken van Brașov

Andrei IACUBA, rechter, rechtbank voor minderjarigen en familiezaken van Brașov

Hof van beroep van Boekarest

Andreea-Florina MATEESCU, rechter, derde civiele kamer

Dorina ZECA, rechter, vierde civiele kamer

Maria-Cristina FINTOC, rechter, vierde civiele kamer

Ștefan-Ciprian CMECIU, rechter, vijfde civiele kamer

Felix-Lucian ȘALAR, rechter, zesde civiele kamer

Romeo GLODEANU, rechter, vijfde civiele kamer

Bogdan CRISTEA, rechter, achtste kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

Rechtbank van Boekarest

Anca Magda VOICULESCU, rechter, president van de vierde civiele kamer (liaisonrechter bij het internationale netwerk van rechters van het Verdrag van Den Haag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen)

Sorin-Vasile IVANCIUC, rechter, president van de eerste strafkamer, rechtbank van Boekarest, commissie voor de schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten

Hof van beroep van Cluj

Axente-Irinel ANDREI, rechter, president van de tweede civiele kamer

Hof van beroep van Constanța

Luminița-Marinela DAN, rechter, tweede civiele kamer

Ecaterina GRIGORE, rechter, kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

Hof van beroep van Craiova

Lotus-Manuela GHERGHINĂ, rechter, tweede civiele kamer

Gabriela IONESCU, rechter, president van de eerste civiele kamer

Hof van beroep van Galați

Aneta-Luminița CRISTEA, rechter, eerste civiele kamer

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, rechter, president van het hof van beroep van Galați

Andreea ARHIP, rechter, president van de tweede civiele kamer

Alexandru BLEOANCĂ, rechter, tweede civiele kamer, vicepresident van het hof van beroep van Galați

Hof van beroep van Iași

Maria-Cristina POPA, rechter, president van de civiele kamer

Elena-Crizantema PANAINTE, rechter, kamer voor arbeidsconflicten en sociale zekerheid

Alina-Gianina PRELIPCEAN, rechter, kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen, vicepresident van het hof van beroep van Iași

Hof van beroep van Oradea

Dorina-Mihaela BEREȘ, rechter, eerste civiele kamer

Marcela FILIMON, rechter, president van de tweede civiele kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

Hof van beroep van Pitești

Emilia-Raluca TRANDAFIR, president van het hof van beroep van Pitești

Corina PINCU IFRIM, rechter, eerste civiele kamer

Maria-Ruxandra DANCIU, rechter, tweede civiele kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

Alina PAVELESCU, rechter, civiele kamer, rechtbank van Argeș

Beatrix-Yvone Vesna PIESS-MALIMARCOV, rechter, civiele kamer, rechtbank van Vâlcea

Hof van beroep van Ploiești

Adriana-Maria RADU, rechter, president van de eerste civiele kamer

Aida-Liliana STAN, rechter, tweede civiele kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

Ionel STĂNESCU, rechter, tweede civiele kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen, vicepresident van het hof van beroep van Ploiești

Hof van beroep van Suceava

Ștefania-Fulga ANTON, rechter, eerste civiele kamer

Ana-Maria TURCULET, rechter, president van de tweede civiele kamer

Marius-Ionel GALAN, rechter, president van de kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

Hof van beroep van Târgu Mureș

Andreea CIUCĂ, rechter, president van het hof van beroep van Târgu Mureș

Adriana-Loredana BERINDEAN, rechter, tweede civiele kamer voor bestuurlijke en fiscale geschillen

Hof van beroep van Timișoara

Mădălina JEBELEAN, rechter, eerste civiele kamer

Ramona-Ioana RISTEA, rechter, tweede civiele kamer

Nationale contactpunten voor het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, juridisch geschoold personeel dat is gelijkgesteld met rechters en aanklagers

Flavius-George PĂNCESCU, hoofd van de dienst, SCJIMCC, directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking, ministerie van Justitie

Ioana BURDUF, p.s.j.a.j.p. (juridisch geschoold personeel dat is gelijkgesteld met rechters en aanklagers), directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking, ministerie van Justitie

Leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, personeel dat is gelijkgesteld met rechters en aanklagers van het directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking, die taken uitvoeren onder de jurisdictie van het ministerie van Justitie, als centrale autoriteit op het gebied van internationale justitiële samenwerking, en die het secretariaat van het netwerk verzorgen

Camelia TOBĂ, p.s.j.a.j.p. (juridisch geschoold personeel dat is gelijkgesteld met rechters en aanklagers), directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking, ministerie van Justitie

Leden van het Roemeens justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken – een vertegenwoordiger aangewezen door elk van de voorzitters van de nationale unies van notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten van Roemenië

Octavian ROGOJANU, notaris, secretaris, raad van de nationale unie van notarissen van Roemenië

Constantin Adrian STOICA, gerechtsdeurwaarder, unie van gerechtsdeurwaarders van Roemenië

Costea-Corin C. DĂNESCU, advocaat, nationale unie van advocaten van Roemenië

Laatste update: 03/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.