Over het netwerk

Slowakije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

In Slowakije bestaat het netwerk momenteel uit:

  • vier contactpunten van het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek (afdeling internationaal privaatrecht (Odbor medzinárodného práva súkromného) van het directoraat internationaal recht ((Sekcia medzinárodného práva));
  • een verbindingsmagistraat voor familierecht;
  • vertegenwoordigers van andere centrale autoriteiten die in EU-instrumenten zijn omschreven:

het centrum voor internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),  
het centrum voor rechtsbijstand (Centrum právnej pomoci);

  • vertegenwoordigers van beroepsverenigingen:

de Slowaakse orde van advocaten (Slovenská advokátska komora),  
de kamer van notarissen van de Slowaakse Republiek (Notárska komora Slovenskej republiky),  
de Slowaakse kamer van gerechtsdeurwaarders (Slovenská komora exekútorov).

Conform Beschikking 2001/470/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de oprichting van een Europese justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, is er in Slowakije een justitieel netwerk in burgerlijke zaken (Súdna sieť pre občianske veci Slovenskej republiky) opgericht om ervoor te zorgen dat Slowakije daadwerkelijk wordt betrokken bij het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken. Het Slowaakse justitieel netwerk in burgerlijke zaken bestaat uit contactpunten (rechters of hogere rechterlijk ambtenaren) bij elke districtsrechtbank (okresný súd) en regionale rechtbank (krajský súd) en bij het hooggerechtshof (Najvyšší súd).

Laatste update: 06/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.