Over het netwerk

Slowakije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Het netwerk bestaat uit:

  1. de centrale contactpunten, te weten de twee vertegenwoordigers van de dienst internationaal privaatrecht van de afdeling internationaal recht van het ministerie van Justitie van de Republiek Slowakije. Alle verzoeken die worden ingediend in het kader van het EJN, worden via de centrale contactpunten verstuurd;
  2. de contactpunten van de rechtbanken: een rechter of hoofdgriffier voor elke districtsrechtbank, elke regionale rechtbank en het Hooggerechtshof;
  3. de contactpunten van beroepsorganisaties;
  4. twee contactpunten van het Centrum voor de internationale rechtsbescherming van kinderen en jongeren;
  5. de verbindingsmagistraat op het gebied van familierecht.
Laatste update: 03/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.