Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Sloveens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Over het netwerk

Slovenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

In de Republiek Slovenië bestaat het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (hierna te noemen het “EJN”) uit drie (3) contactpunten en zestien (16) leden.

De contactpunten zijn ambtenaren van het ministerie van Justitie van de Republiek Slovenië. Op deze manier worden de activiteiten van de contactpunten dagelijks geharmoniseerd en gecoördineerd.

In de Republiek Slovenië zijn de elf regionale rechtbanken (okrožna sodišča) bevoegd om internationale rechtshulp in burgerlijke en handelszaken te verlenen. In het kader hiervan heeft Slovenië in overeenstemming met artikel 2, lid 1, onder d), van de beschikking van de Raad betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken voor iedere regionale rechtbank een vertegenwoordiger benoemd als lid van het EJN. Bovendien heeft Slovenië twee gespecialiseerde leden van het netwerk (twee magistraten) die bevoegd zijn op het gebied van justitiële samenwerking in familiezaken. Een van de twee magistraten is in dienst bij een regionale rechtbank en de ander bij het ministerie van Justitie.

Conform de wijziging van de beschikking betreffende de oprichting van een EJN die in 2009 is aangenomen, kunnen vertegenwoordigers van andere juridische beroepen eveneens deelnemen aan het EJN. Sinds 2011 zijn de Kamer van notarissen van de Republiek Slovenië, de Orde van advocaten van de Republiek Slovenië en de Kamer van gerechtsdeurwaarders van Slovenië eveneens lid van het netwerk.

De deelname van rechters en andere juridische beroepen aan het EJN is belangrijk om de doelen van het netwerk te verwezenlijken, daar het hierdoor mogelijk is dat rechters en andere juridische beroepen direct samenwerken. Dit speelt een grote rol bij de behandeling van bij de rechtbanken aanhangige zaken.

De contactpunten en leden van het EJN communiceren veel met elkaar en doen dit afhankelijk van de behoeften per e-mail, telefonisch en persoonlijk. Zij komen ieder jaar bij elkaar tijdens nationale bijeenkomsten.

Laatste update: 01/02/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.