Over het netwerk

Zweden
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Zweden heeft een persoon die werkzaam is in de eenheid procesrecht en justitiële zaken van het ministerie van Justitie aangesteld als contactpunt voor het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken. Zweden heeft ook een persoon die werkzaam is in de eenheid strafrechtelijk beleid van het ministerie van Justitie aangesteld als contactpunt voor het e‑justitieportaal.

De Zweedse leden van dit netwerk zijn: het nationaal bestuur van de rechterlijke instanties, de orde van advocaten in Zweden, het nationale agentschap voor gedwongen invordering, het Zweedse agentschap voor de sociale zekerheid, de overheidsinstantie bevoegd voor het familierecht en de steun voor ouderschap, het nationale agentschap voor hulp aan slachtoffers van misdrijven en bepaalde andere centrale autoriteiten (de eenheid strafzaken en internationale justitiële samenwerking van het ministerie van Justitie en de eenheid consulaire zaken en civielrecht van het ministerie van Buitenlandse Zaken).

Laatste update: 12/12/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.