Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

O sieci

Chorwacja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

W Republice Chorwacji w ramach Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych działają dwa punkty kontaktowe.

Punktami kontaktowymi są pracownicy Dyrekcji do Spraw Europejskich, Współpracy Międzynarodowej i Sądowej oraz Przeciwdziałania Korupcji oraz Wydziału ds. Międzynarodowej Pomocy Prawnej i Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych Ministerstwa Sprawiedliwości i Administracji Republiki Chorwacji.

Do pomocy punktom kontaktowym we wspomnianym wydziale oddelegowano szereg urzędników, dzięki czemu praca w ramach Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych („Europejska Sieć Sądowa”) odbywa się w praktyce na zasadach pracy zespołowej w ramach Wydziału ds. Międzynarodowej Pomocy Prawnej i Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych, którą urzędnicy ci wykonują równolegle do pracy wykonywanej na potrzeby tego wydziału.

Chociaż w Chorwacji nie działa sformalizowana sieć krajowa, punkty kontaktowe współpracują z sędziami i innymi ekspertami w Ministerstwie Sprawiedliwości i innych właściwych organach, profesorami nauk prawnych, notariuszami oraz innymi ekspertami i praktykami zajmującymi się różnymi dziedzinami prawa. W funkcjonowanie sieci zaangażowane jest również Ministerstwo Pracy, Systemu Emerytalnego, Rodziny i Polityki Społecznej, które – jako organ centralny w odniesieniu do niektórych przepisów – aktywnie uczestniczy w spotkaniach sieci organizowanych przez Komisję Europejską. Sieć jest otwarta dla wszystkich prawników praktyków, którzy chcieliby uczestniczyć w stosowaniu europejskich instrumentów prawnych w Chorwacji i są tym zainteresowani.

Komunikacja w Chorwacji odbywa się pocztą elektroniczną i drogą telefoniczną; w miarę potrzeb organizowane są również spotkania.

Komunikacja z punktami kontaktowymi z pozostałych państw członkowskich odbywa się pocztą elektroniczną, a punkty kontaktowe i inni członkowie sieci regularnie uczestniczą w spotkaniach Europejskiej Sieci Sądowej, które organizuje Komisja Europejska.

Ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości jest organem centralnym na potrzeby niektórych rozporządzeń, punkty kontaktowe prowadzą działania organu centralnego, wystosowują zapytania i odpowiadają na zapytania punktów kontaktowych z innych państw członkowskich (w razie potrzeby we współpracy z sędziami i innymi prawnikami praktykami oraz ekspertami), przekazują wymagane dane Komisji i podejmują działania niezbędne do publikacji informacji na odpowiednich portalach Komisji Europejskiej. Punkty kontaktowe rozpowszechniają publikacje Komisji Europejskiej wśród sądów, obywateli i innych grup docelowych oraz pracują nad zwiększeniem widoczności sieci.

Kontakt: EJNcontact@mpu.hr

Ostatnia aktualizacja: 30/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.