O sieci

Chorwacja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

W Republice Chorwacji w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych działają dwa punkty kontaktowe.

Punktami kontaktowymi są pracownicy Wydziału ds. Międzynarodowej Pomocy Prawnej i Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych należącego do Dyrekcji do Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej i Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Chorwacji.

Na potrzeby punktów kontaktowych wspomnianego departamentu oddelegowano licznych urzędników, dzięki czemu praca w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (europejska sieć sądowa) odbywa się na zasadach pracy grupowej urzędników wspomnianego wydziału, którą ci urzędnicy wykonują równolegle do pracy wykonywanej na potrzeby departamentu.

Chociaż w Republice Chorwacji nie istnieje sformalizowana sieć krajowa, punkty kontaktowe współpracują z sędziami i innymi specjalistami w Ministerstwie Sprawiedliwości i innych właściwych organach, profesorami nauk prawnych, notariuszami oraz innymi specjalistami i praktykami z różnych dziedzin prawa. W funkcjonowanie sieci jest zaangażowane również Ministerstwo Polityki Społecznej i Młodzieży, które – jako organ centralny w odniesieniu do niektórych przepisów – aktywnie uczestniczy w spotkaniach sieci organizowanych przez Komisję Europejską. Sieć jest otwarta dla wszystkich prawników praktyków, którzy chcieliby uczestniczyć w stosowaniu europejskich instrumentów prawnych w Republice Chorwacji i są tym zainteresowani.

Komunikacja w Republice Chorwacji odbywa się pocztą elektroniczną i drogą telefoniczną; w miarę potrzeb organizowane są również spotkania.

Komunikacja z punktami kontaktowymi z pozostałych państw członkowskich odbywa się pocztą elektroniczną, a punkty kontaktowe i inni członkowie sieci regularnie uczestniczą w spotkaniach europejskiej sieci sądowej, które organizuje Komisja Europejska.

Ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości jest organem centralnym dla poszczególnych rozporządzeń, punkty kontaktowe przeprowadzają działania należące do kompetencji organu centralnego, wystosowują zapytania i odpowiadają na zapytania punktów kontaktowych z innych państw członkowskich (w razie potrzeby we współpracy z sędziami i innymi prawnikami praktykami oraz specjalistami), przekazują wymagane dane Komisji i podejmują działania niezbędne w świetle publikacji informacji na portalach Komisji Europejskiej. Punkty kontaktowe rozpowszechniają publikacje Komisji Europejskiej wśród sądów, obywateli i innych grup docelowych oraz pracują nad zwiększeniem widoczności sieci.

Kontakt: EJNcontact@pravosudje.hr

Ostatnia aktualizacja: 05/11/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.